Saturday , January 28 2023

Poluantii chimici contribuie la îngrosarea arterelor

Un studiu suedez a stabilit în premier\ o leg\tur\ între poluan]ii chimici [i ateroscleroz\, o maladie caracterizat\ prin îngro[area arterelor care provoac\ boli cardiovasculare, informeaz\ AFP.
Se [tie de mult\ vreme c\ poluan]ii precum dioxinele, pesticidele [i policlorobifenilii (PCB, folosi]i ca uleiuri electroizolante în industria electrotehnic\) se acumuleaz\ în ]esutul adipos [i de-a lungul pere]ilor interni ai arterelor.
Îns\ studiul publicat în Environmental Health Perspectives este primul care a demonstrat o leg\tur\ între expunerea la ace[ti agen]i poluan]i [i riscul de ateroscleroz\.
Studiul, la care au participat 1.000 de suedezi din ora[ul Uppsala, a constat în m\surarea nivelului de poluan]i din sânge [i evaluarea st\rii de s\n\tate a arterelor cu ajutorul ultrasunetelor.
Autorii au stabilit c\ persoanele care aveau cel mai ridicat nivel de agen]i poluan]i în sânge aveau cele mai îngro[ate artere [i prezentau cele mai multe semne de acumulare de gr\simi pe pere]ii acestora.
“Concluziile arat\ c\ expunerea de durat\ la poluan]ii organici din mediu poate provoca ateroscleroz\ [i conduce la deces cauzat de maladii cardiovasculare”, a declarat profesorul Lars Lind, de la Departamentul de [tiin]e medicale din cadrul Universit\]ii din Uppsala.
“În Suedia [i în numeroase ]\ri din lume, multe dintre aceste substan]e sunt în prezent interzise, îns\ având în vedere c\ termenul lor de valabilitate este mare, ele pot fi înc\ prezente în mediu”, a spus profesorul Monica Lind, de la Karolinska Institutet, din Stockholm, unul dintre autorii acestui studiu.
“Inger\m ace[ti agen]i poluan]i din alimente, îi stoc\m în organism, iar nivelul lor cre[te în timp”, a mai spus aceasta.

Vezi si

Dr. Cobuz: Rezistenţa la insulină

Rezistenţa la insulină, sau insulinorezistenţa (IR) poate fi definită în multiple moduri. Clinic, insulinorezistenţa se …