Tuesday , July 5 2022

Plantele din zona Cernobal s-au adaptat la nivelul ridicat de radiatii

Plantele care compun flora spontan\ din zona Cernobâl, locul unde în aprilie 1986 s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie, s-au adaptat perfect la nivelul ridicat de radia]ii care au contaminat solul, conform unui studiu publicat în ultimul num\r al revistei Environmental Science and Technology, informeaz\ cotidianul New York Post.

Aceast\ abilitate de adaptare este legat\ de capacitatea plantelor de a-[i modifica nivelul de proteine.

‘Dac\ vizita]i aceast\ zon\ acum, nu a]i crede c\ acolo s-a întâmplat un accident nuclear atât de grav’, comenteaz\ Martin Hajduch, expert în genetica plantelor de la Academia de [tiin]e din Slovacia, unul dintre co-autorii studiului.

Cercet\torul slovac, al\turi de colegii s\i, au cultivat semin]e de in în sol contaminat din regiunea Cernobâl [i au comparat evolu]ia acestora cu ni[te semin]e de in plantate în sol normal, f\r\ con]inut radioactiv.

Spre suprinderea lor, între cele dou\ culturi de in exist\ foarte pu]ine diferen]e – dintre acestea cea mai important\ fiind o diferen]\ de 5% în nivelul de proteine al organismelor vegetale. Aceste diferen]e ale nivelului de proteine au probabil leg\tur\ cu un mecanism de ap\rare al plantelor, capacitându-le pe acestea s\ reziste unui nivel ridicat de radia]ii.

De[i plantele care au crescut în solul radioactiv sunt s\n\toase, s-ar putea s\ nu fie [i bune pentru consum, a mai sus]inut el.

Vezi si

Nutriția pe internet

Nutriția este un domeniu care a ajuns „la modă” din numeroase motive, unul din ele …