Monday , July 22 2024

Perioada critica în viata oamenilor, la 44 de ani, vârsta cu cel mai scazut nivel de fericire

Perioada critic\ în via]a oamenilor este la 44 de ani, pentru c\, în medie, la aceast\ vârst\ se înregistreaz\ cel mai sc\zut nivel de fericire, optimismul urmând s\ creasc\ din nou dup\ 45 de ani, potrivit unui studiu al Funda]iei “Ana Aslan” publicat joi.

Studiile Funda]iei “Ana Aslan” International relev\ faptul c\ cele mai afectate de depresie sunt persoanele cu vârste între 25 [i 50 de ani [i c\ femeile dezvolt\ depresii de trei ori mai des decât b\rba]ii.

De asemenea, de-a lungul vie]ii au fost stabilite anumite “perioade de fericire”. Astfel, oamenii sunt mai ferici]i atunci când au 20-30 de ani, între 30 [i 40 de ani [i dup\ ce trec de vârsta de 50 de ani. Intervalul 40-50 de ani este critic, iar 45 de ani este vârsta la care oamenii sunt cel mai predispu[i la depresie, sus]in autorii studiului.

Explica]ia speciali[tilor este c\ în jurul vârstei de 40 de ani [i imediat dup\ începem s\ ne analiz\m via]a [i s\ observ\m c\ foarte multe dintre a[tept\rile noastre nu s-au împlinit.

“Cercet\torii au asociat vie]ii [i perioadelor acesteia forma literei U, vârsta de 44 de ani aflându-se chiar la baza literei. La 44 de ani este înregistrat nivelul cel mai sc\zut de fericire, urmând ca dup\ 45 de ani sentimentul de fericire s\ creasc\ iar\[i. Dup\ vârsta critic\ de 44, oamenii privesc jum\tatea plin\ a paharului [i se resemneaz\”, au mai ar\tat autorii studiului.

Astfel, tulburarea depresiv\ se poate manifesta prin lipsa apetitului sexual, tulbur\ri de somn, lipsa apetitului alimentar sau, din contr\, apetit prea mare, dezinteres fa]\ de problemele personale [i percep]ia c\ aprecierea celorlal]i este mai important\ decât imaginea pe care fiecare [i-o face despre sine.

Totodat\, manifest\rile clinice ale acestor afec]iuni sunt similare problemelor cardiologice: senza]ie de sufocare în gât (în absen]a unei disfunc]ii tiroidiene), c\ldur\ în urechi [i în abdomenul inferior.

De aceea, dac\ oamenii au aceste simptome [i în urma investiga]iilor cardiologice reiese c\ sunt s\n\to[i din punct de vedere fizic, ei trebuie s\ mearg\ la un specialist în tulbur\ri anxios-depresive.

Statisticile mai arat\ c\ unul din patru europeni a trecut cel pu]in o dat\ în via]\ prin depresie. Una din [ase femei din Europa este afectat\ de depresie.

Din cele 60.000 de sinucideri anuale în Europa, 90 la sut\ au drept cauz\ o tulburare mental\.

În 2020, se estimeaz\ c\ depresiile [i bolile de memorie vor fi a doua cauz\ de invaliditate [i incapacitate de munc\.

Autorii studiului mai precizeaz\ c\, în 2006, costul cu tratarea bolilor [i tulbur\rilor mentale a fost în Europa de 436 de miliarde de euro, echivalentul a trei-patru la sut\ din PIB-ul ]\rilor membre.

Vezi si

Tinerii care consumă zilnic două pahare cu băuturi carbogazoase, de două ori mai expuși cancerului

Tinerii care consumă două pahare cu băuturi carbogazoase în fiecare zi ar putea fi de …