Wednesday , February 28 2024

Pericolele nestiute ale celor mai folosite plante medicinale

Plantele medicinale s`nt bune pentru numeroase afec]iuni [i mul]i apeleaz\ la ele c`and vor s\ se calmeze, s\ scape de dureri sau alte nepl\ceri, f\r\ s\ ia medicamente. Pu]in\ lume [tie, totu[i, c\ `n anumite combina]ii acestea pot deveni periculoase pentru s\n\tate.

O echip\ de speciali[ti de la Universitatea Leeds a analizat sun\toarea, ginsengul asiatic, usturoiul [i ginkgo biloba [i a descoperit c\ pe majoritatea prospectelor cu care s`nt v`ndute `n farmacii nu este scris nici un avertisment.

n spre exemplu, potrivit Daily Mail, sun\toarea, care este folosit\ pentru ameliorarea depresiei, scade eficien]a pastilelor contraceptive;

n ginkgo biloba, care este folosit\ pentru `mbun\t\]irea circula]iei [i a capacit\]ii de concentrare, sub]iaza s`ngele [i nu trebuie combinat\ cu alte pastile;

n ginsengul, folosit pentru `mbun\t\]irea sistemului imunitar, este periculos pentru cei care sufer\ de diabet, `ntruc`t poate sc\dea foarte mult nivelul zah\rului din s`nge;

n echinaceea, bun\ pentru tratarea r\celilor, nu trebuie luat\ de cei care sufer\ de astm, c\ci poate provoca crize, dureri abdominale [i, `n cazuri extreme, chiar [oc anafilactic;

n chiar [i usturoiul, bun pentru a sc\dea tensiunea arterial\, este periculos `n cantit\]i mari, c\ci sub]iaz\ s`ngele.

~ntotdeauna este bine s\ `ntreb\m medicul de familie `nainte de a ne trata cu aceste plante, c\ci el cunoa[te compozi]ia lor chimic\ [i ne va avertiza cu privire la eventualele pericole. (ziare.com)

Vezi si

Un modul spaţial american a ajuns cu succes pe Lună, prima oară după mai bine de jumătate de secol

Firma americană Intuitive Machines a intrat în istorie, devenind prima companie privată care a reuşit …