Friday , December 9 2022

Pentru a slabi, este indicat consumul de ciocolata neagra , dar cu moderatie


Un nou studiu american, publicat luni, dezv\luie noi virtu]i ale ciocolatei negre, care, consumat\ cu modera]ie [i înso]it\ de un stil de via]\ s\n\tos, permite ob]inerea unei sc\deri a indicelui de mas\ corporal\ (IMC), informeaz\ AFP.
În ciuda con]inutului ei ridicat de calorii, ciocolata este bun\ pentru metabolism, afirm\ autorii acestui studiu realizat pe un e[antion de 1.000 de persoane, publicat în revista american\ Archives of Internal Medicine.
Participan]ii, a c\ror vârst\ medie a fost de 57 de ani, care mâncau ciocolat\ în medie de dou\ ori pe s\pt\mân\ [i f\ceau sport de 3-4 ori pe s\pt\mân\, aveau un IMC mai mic în compara]ie cu cel al persoanelor care nu consumau acest desert la fel de des.
Indicele de mas\ corporal\ (IMC) permite calcularea corpolen]ei unei persoane [i este raportul dintre greutate [i p\tratul în\l]imii acelei persoane. El ajut\ la evaluarea riscului de apari]ie a bolilor asociate cu excesul ponderal sau cu o greutate sub media normal\.
Persoanele care au un IMC mai mic de 18 sunt considerate slabe, cele cu un IMC cuprins între 18 [i 25 sunt considerate ca având o greutate normal\, cele cu un IMC cuprins în intervalul 25,1 – 30 sunt supraponderale, iar obezitatea morbid\ începe atunci când IMC-ul dep\[e[te valoarea 30.
“Este o descoperire pu]in surprinz\toare”, a declarat Beatrice Golomb, de la Universitatea California din San Diego, coordonatoarea studiului.
“Înainte de a mânca o ciocolat\ pe zi, reaminti]i-v\ totu[i c\ ea con]ine 200 de calorii, zah\ri [i gr\simi saturate”, afirm\ Nancy Copperman, o alt\ cercet\toarea american\, care nu a luat parte la acest studiu.
“Limita]i-v\, în medie, la 28 de grame de ciocolat\ neagr\ sau cacao s\rac\ în zah\r pe zi”, recomand\ ea.
Alte studii au ar\tat deja faptul c\ ciocolata este bogat\ în polifenoli, puternici antioxidan]i naturali care limiteaz\ stresul [i reduc riscul de maladii cardiovasculare [i cancer.
“Cu condi]ia s\ fie consumat\ în limite s\n\toase, ciocolata nu îngra[\. Din contr\, ea permite controlarea greut\]ii”, precizeaz\ Suzanne Steinbaum, directoarea departamentului de maladii cardiace din cadrul spitalului Lenox Hill din New York.

Vezi si

Dr. Cobuz: Dieta în dislipidemii

Datorită dezvoltării  economice nivelul de trai s-a îmbunătățit, fapt ce a dus la creșterea disponibilității …