Friday , March 1 2024

Pâna la 40% din cazurile de dementa ar putea fi evitate

Pân\ la 40â din cazurile de demen]\ ar putea fi evitate printr-un nivel ridicat de educa]ie, dar [i prin combaterea diabetului [i depresiei [i prin consumul de fructe [i legume, potrivit unui studiu citat de dailymail.co.uk.
Demen]a, care cauzeaz\ pierderea memoriei [i confuzie în gândire, afecteaz\ peste 800.000 de oameni din Marea Britanie, cei mai mul]i fiind în vârst\ [i jum\tate dintre ei fiind diagnostica]i cu Alzheimer – cea mai obi[nuit\ form\ a demen]ei.
Studiul efectuat recent, pe un e[antion de circa 1.500 de persoane, a revelat faptul c\ un nivel ridicat de educa]ie ar putea duce la reducerea num\rului cazurilor de demen]\ cu 18â în urm\torii [apte ani, întrucât se crede c\ studiul face creierul mai flexibil [i îl ajut\ s\ lupte împotriva simptomelor Alzheimer.
De asemenea, rezultatele cercet\rii mai arat\ c\ eradicarea diabetului [i depresiei [i cre[terea consumului de fructe [i legume duc la o sc\dere cu 21â a cazurilor de demen]\ descoperite recent. Eliminarea depresiei are cea mai mare contribu]ie, reducând cu peste 10â cazurile de demen]\. Cu toate acestea, leg\tura dintre depresie [i demen]\ nu este clar\ pentru autorii studiului, publicat online în British Medical Journal.
La studiu au participat 1.433 de oameni, cu vârste de peste 65 de ani, care locuiesc în sudul Fran]ei [i care au fost recruta]i între 1999 [i 2001. Subiec]ilor le-au fost aplicate teste cognitive la începutul studiului [i apoi la intervaluri de doi, patru [i [apte ani. De asemenea au fost luate în considerare starea de s\n\tate, cazurile de boal\ din trecut, nivelul de educa]ie, veniturile, regimul alimentar, consumul de alcool [i fumatul.
Cei patru factori eviden]ia]i de studiu pentru reducerea cazurilor de demen]\ par s\ aib\ un impact mai mare decât controlarea riscului genetic de demen]\.
Astfel, pa[ii de urmat de responsabilii în s\n\tate ar fi încurajarea înv\]\mântului, tratarea simptomelor de depresie [i monitorizarea timpurie a intoleran]ei la glucoz\ [i a rezisten]ei la insulin\, potrivit doctorului Karen Ritchie, neuropsiholog la Institutul Na]ional de Cercetare Medical\ din Fran]a.
De[i cauzele exacte ale demen]ei nu sunt deocamdat\ cunoscute, au fost identifica]i mai mul]i factori de risc, precum: bolile cardiovasculare, atacul cerebral, hipertensiunea, obezitatea, diabetul [i colesterolul mare.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …