Thursday , December 1 2022

O “inima frânta”, mai dureroasa decât suferinta fizica

De multe secole, poe]ii [i compozitorii încearc\ s\ descrie, cu mijloace proprii artei, durerea provocat\ de o ‘inim\ frânt\’. Totu[i, oamenii de [tiin]\ sunt cei care au ar\tat c\ durerea provocat\ de o suferin]\ în dragoste este mai complex\ decât un simplu r\spuns emo]ional, scrie mar]i Daily Mail. Experien]ele au indicat c\, atunci când cineva este în[elat de iubit/iubit\, se activeaz\ regiuni ale creierului asociate cu r\spunsul la durerea fizic\, cum ar fi senza]ia de fierbinte la arsur\.

Scan\rile au dezv\luit faptul c\ acelea[i regiuni ale creierului reac]ioneaz\ în cazul proces\rii celor dou\ tipuri de durere, arat\ publica]ia Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercet\torul Ethan Kross spune c\ ‘aceste rezultate vin în sprijinul ideii c\ respingerea social\ “doare”. Altfel spus, o ‘inim\ frânt\’ chiar doare. Acest lucru poate explica de ce cine este p\r\sit sufer\ mult\ vreme.

Studiul a fost efectuat de o echip\ de americani pe 40 de b\rba]i [i femei ale c\ror rela]ii se sfâr[iser\ împotriva voin]ei lor. To]i au spus c\ su suferit foarte mult în urma acestei experien]e. Creierul fiec\ruia a fost scanat în timp ce subiectul se uita la diferite fotografii.

Subiec]ii au apreciat c\, atunci când s-au uitat la un fost iubit/ o fost\ iubit\ [i când au fost atin[i cu ceva fierbinte, a fost mai dureros decât când s-au gândit la un prieten sau când au fost atin[i cu ceva mai rece.

În plus, subiec]ii au spus c\ amintirea unor desp\r]iri i-a durut la fel de mult ca o senza]ia de fierbinte.

Pentru cei neferici]i în dragoste exist\ totu[i speran]\: studiul arat\ c\, odat\ cu trecerea timpului, se semnaleaz\ tot mai pu]in\ activitate în zona creierului în privin]a adapt\rii emo]ionale. (Agerpres)

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …