O fetita de 10 ani a descoperit o supernova

reportersite
05 ianuarie 2011, 16:04

O feti]\ canadian\ în vârst\ de 10 ani, astronom amator ca [i tat\l ei, a descoperit o supernov\, devenind astfel cea mai tân\r\ persoan\ care a f\cut o asemenea descoperire, a anun]at Societatea regal\ de astronomie din Canada, citat\ de AFP.

Kathryn Aurora Gray, care tr\ie[te la Fredericton, în provincia New Brunswick (estul Canadei), lucra cu tat\l s\u [i examina pe un ecran de computer imagini ale unor galaxii îndep\rtate captate cu ajutorul unui telescop.

Ea a raportat descoperirea unei supernove de o magnitudine 17 în galaxia UGC 3378, la 240 de milioane de ani lumin\ de Terra, în constela]ia Girafei, a indicat societatea de astronomie.

O supernov\ reprezint\ o cre[tere puternic\ a luminozit\]ii unei stele uria[e, în urma exploziei acesteia. Ea d\ impresia c\ anun]\ apari]ia unei noi stele, dar marcheaz\ de fapt dispari]ia violent\ a unei stele. Mai precis, în momentul în care o stea masiv\ ajunge la sfâr[itul vie]ii ei, combustibilul ei fiind consumat, ea explodeaz\ [i se spulber\, provocând o enorm\ und\ de [oc. Steaua începe s\ str\luceasc\ foarte intens, pentru o perioad\ scurt\ de timp.

Este vorba de un eveniment relativ rar: cea mai recent\ supernov\ observat\ în galaxia noastr\ dateaz\ de câteva secole, a precizat Societatea regal\ de astronomie. Dar este posibil s\ fie observat\ cu ajutorul unui telescop care nu trebuie s\ fie foarte performant.

Descoperirea f\cut\ de Kathryn Gray a fost repede confirmat\ de doi astronomi amatori, americanul Brian Tieman [i canadianul Jack Newton, apoi comunicat\ biroului central al Uniunii astronomice interna]ionale [i înregistrat\ sub numele de „supernova 2010lt”.

reportersite