Tuesday , October 3 2023

Numarul de bolnavi de Alzheimer s-ar putea dubla in urmatorii douazeci de ani

Cu ocazia Zilei Mondiale de lupta împotriva maladiei Alzheimer, organiza]ia Alzheimer’s Disease International /ADI/ publica un raport despre prevalen]a acestei boli incurabile, simbol al îmb\trânirii popula]iei, scrie ziarul Le Monde în edi]ia de mar]i.

Potrivit autorilor raportului, aproximativ 35 de milioane de persoane sufera de Alzheimer în întreaga lume, cifra care risca sa se dubleze în urm\torii dou\zeci de ani, ajungând la 66 de milioane în 2030 [i 115 milioane în 2050.

Maladia Alzheimer afecteaza în prezent unul din cinci octogenari. În Fran]a, se estimeaza ca 860.000 de persoane sufera de aceasta boal\.

Costurile mondiale pentru aceasta boala vor dep\[i 1% din PIB-ul mondial în 2010, adica 604 miliarde de dolari americani, estimeaza cercet\torii de la ADI, care merg mai departe cu compara]iile: daca asisten]a medicala [i toata îngrijirea acordata bolnavilor de Alzheimer ar fi o ]ar\, aceasta ar fi a 18-a economie mondial\, daca ar fi o întreprindere, aceasta ar fi cea mai importanta din lume, cu o cifra de afaceri anuala mai mare decât cea a companiei de comer] cu am\nuntul Wal-Mart, de exemplu.

Exper]ii solicit\, de asemenea, finan]\ri: ar trebui m\rita de cincisprezece ori valoarea bugetelor alocate pentru cercet\rile privind aceasta boala pentru a fi la nivelul celor destinate bolilor cardiovasculare.

În Fran]a, boala afecteaza 860.000 de persoane, dar în fiecare an apar 225.000 de noi bolnavi. Pâna în 2020, vor fi peste 1.300.000 de bolnavi de Alzheimer în aceasta ]ar\, avertizeaza Funda]ia pentru cercetarea medical\.

Vineri, 17 septembrie, cu ocazia inaugur\rii unui centru special pentru bolnavii de Alzheimer, Nicolas Sarkozy a anun]at ca se vor extinde pe întreg teritoriul Fran]ei casele experimentale de primire [i integrare a acestor bolnavi (în prezent sunt 17 asemenea centre). De la 1 februarie 2008, planul de lupta împotriva maladiei Alzheimer a permis aplicarea a 44 de m\suri concrete, finan]ate cu suma de 1,6 miliarde de euro pâna în 2012, în vederea acceler\rii cercet\rii în acest domeniu [i a îmbun\t\]irii asisten]ei pentru ace[ti bolnavi.

La Paris, Institutul pentru memorie [i maladia Alzheimer, specializat în tulbur\ri cognitive [i de comportament, [i-a deschis por]ile în cursul acestei s\pt\mâni, în cadrul clinicii Pitié-Salpetriere. În fiecare an, 3.500 de bolnavii vor fi lua]i în eviden]ele acestui serviciu, în cadrul c\ruia se vor efectua [i teste terapeutice [i cercet\ri medicale.

Vezi si

Descoperire neașteptată cu telescopul James Webb. Planete de dimensiunea lui Jupiter  „rătăcesc în perechi” prin spațiu

„Planete” de mărimea lui Jupiter care plutesc libere în spațiu, fără legătură cu vreo stea, …