Saturday , December 3 2022

Monogamia – o mare minciuna

Unii exper]i spun c\ pe parcursul vie]ii 90% din b\rba]i [i 75% din femei ‘calc\ strâmb’. Infidelitatea este una din principalele cauze ale destr\m\rii c\s\toriilor în ]\rile occidentale industrializate, scrie jurnalista elve]ian\ Michelle Binswanger într-un articol publicat în Die Zeit.

Aproximativ 75% din elve]ieni au un partener permanent. Majoritatea ar vrea s\ primeasc\ totul în cadrul acestor rela]ii: ata[ament emo]ional, stabilitate [i satisfac]ie sexual\. Potrivit psihoterapeutului de familie Klaus Heer, iubirea este monogam\, dar omul – nu. În sondajele de opinie, 36% din femei [i 44% din b\rba]i au indicat faptul c\ au avut rela]ii sexuale în afara rela]iei permanente ‘.
Cu toate acestea, întrebarea decisiv\ nu este de ce nu putem r\mâne credincio[i, ci de ce idealul rela]iilor noastre se bazeaz\ pe o minciun\ – aceea c\ vom fi mereu credincio[i unul altuia.
În dragoste, ne ghid\m dup\ caracterele nobile ale eroilor principali ai piesei ‘Romeo [i Julieta’, dar în ceea ce prive[te sexualitatea uman\, adev\rul corespunde mai degrab\ ‘Planetei maimu]elor’. Dincolo de mentalitatea romantic\, specia noastr\ este obsedat\ de sex. În întreaga lume, în fiecare zi, se investesc miliarde în industria sexului. Pornografia [i prostitu]ia, portalurile de g\sire a partenerilor de via]\ sau pentru o noapte, companiile farmaceutice [i terapeu]ii de familie câ[tig\ din ameliorarea simptomelor bolii noastre, dar nu ajung s\ g\seasc\ cauza ei. PR managerul modern, care comand\ un prânz vegan înainte de a se duce s\-[i fac\ pedichiura, este mult mai aproape de str\mo[ii s\i p\ro[i decât [i-ar putea imagina. Tocmai din aceast\ cauz\ modelele noastre condi]ionate cultural conduc cu atâta regularitate la colaps, mai scrie autoarea articolului.
Am v\zut de multe ori cum rela]iile se stric\ pentru c\ partenerii a[teapt\ pe nedrept fidelitate din partea celuilalt, poveste[te ea. [i atunci se pune întrebarea dac\ nu cumva c\s\toriile se destram\ nu din cauza infidelit\]ii, ci din cauza a[tept\rilor nerealiste c\ sexul trebuie s\ aib\ loc doar în cadrul c\s\toriei.
Darwin a definit modelul standard al sexualit\]ii umane, care s-a dezvoltat în cursul evolu]iei, dup\ cum urmeaz\: b\rbatul este predispus genetic pentru a-[i dispersa sperma cât mai departe posibil, în timp ce femeia î[i p\ze[te cu aten]ie pre]ioasele organe de reproducere [i, în cele din urm\, accept\ masculul care i se pare potrivit pentru educarea copiilor. B\rbatul trebuie s\ refuze infidelitatea pentru a nu-[i consuma energia pe copiii altora, iar femeia vrea s\ se asigure c\ b\rbatul nu-[i împarte resursele cu alte femei, mai scrie semnatara articolului. Cu toate acestea, psihologii Christopher Ryan [i Casilda Jet afirm\, în cartea ‘Sex at Dawn’, c\ acest sistem dovede[te adaptarea cultural\ la contextul social al societ\]ilor patriarhale.
Dorin]a noastr\ de parteneriat de lung\ durat\ este, în cele din urm\, o dorin]\ de a ne întemeia o familie. Aceasta este o dorin]\ omeneasc\ normal\. Poate ar fi cazul s\ recunoa[tem c\ [i sexualitatea este într-o anumit\ m\sur\ o tr\s\tur\ înn\scut\, fireasc\, [i avem dreptul s\ tr\im în concordan]\ cu ea, conchide Michelle Binswanger. (Agerpres)

Vezi si

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directorul OMS avertizează că o nouă variantă îngrijorătoare a COVID ar putea apărea

Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „îngrijorătoare”, spune …