Wednesday , July 6 2022

Modelul de alimentatie francez ar contribui la reducerea obezitatii, potrivit unui studiu

Trei mese pe zi, variate, luate la ore relativ fixe, adesea al\turi de familie: acest model alimentar, tipic francez, ‘contribuie la reducerea obezit\]ii’, potrivit unui studiu care arat\ c\ propor]ia de obezi este de 14,5% în Fran]a, fa]\ de 26,9% în Statele Unite, scrie ziarul Le Monde în edi]ia de luni.
Studiul, publicat la 20 septembrie de c\tre Centrul de cercetare pentru studierea [i observarea condi]iilor de via]\ /CREDOC/, arat\ c\ ‘acordarea unei mai mari importan]e modelului alimentar [i tradi]iei culinare ar fi un mijloc de prevenire a obezit\]ii’. Una din caracteristicile modelului alimentar francez este ‘concentra]ia aportului energetic al meselor’ (90,2%), potrivit CREDOC. Astfel, doar 9,8% din calorii sunt absorbite în afara meselor în Fran]a, fa]\ de 21,6% în SUA.
În Fran]a, consumarea alimentelor este concentrat\ în trei mese principale, care comport\ mai multe feluri de mâncare [i sunt luate la ore relativ comune pentru to]i. ‘În Fran]a, se acord\ o mare aten]ie timpului petrecut la mas\. Chiar dac\ se accelereaz\ ritmul social [i cerin]ele locului de munc\ conduc la reducerea timpului petrecut la mas\, orele de mas\ î[i p\streaz\ valoarea [i sunt considerate ca absolut necesare’, potrivit aceluia[i studiu. Hr\nirea nu constituie doar un act tehnic, ca în Statele Unite, unde se consider\ c\ ea se poate face ‘în paralel cu alte activit\]i, rapid [i frecvent’.
O alt\ caracteristic\ a modelului francez este atmosfera festiv\ a meselor (15%), luate al\turi de familie, prieteni, sau la restaurant [i care dureaz\ mai mult de o or\.
Num\rul adul]ilor care iau [apte dejunuri pe s\pt\mân\ a crescut de la 84,7% în 1999 la 91,2% în 2003, apoi a ajuns la 87,1% în 2007. De asemenea, num\rul celor care iau [apte cine pe s\pt\mân\ a urcat de la 85,4% în 1999 la 93,6% în 2003, apoi a sc\zut la 89,2% în 2007, potrivit studiului.
Studiul arat\ totu[i c\ cei mai tineri prefer\ produsele preparate, în timp ce vârstnicii consum\ mai mult produse neprelucrate.
‘Puternica sincronizare a meselor în Fran]a a fost remarcat\ [i de un studiu efectuat la scar\ european\, potrivit c\ruia la ora 12h30, 57% dintre francezi sunt ocupa]i cu luarea mesei, fa]\ de 38% belgieni, 20% germani [i 14% britanici’, arat\ analiza CREDOC.

Vezi si

Nutriția pe internet

Nutriția este un domeniu care a ajuns „la modă” din numeroase motive, unul din ele …