Wednesday , February 8 2023

Miliardarii si explorarea abisurilor oceanice

Omul a petrecut mai mult timp pe Lun\ decât în abisurile oceanelor. Doisprezece astronau]i au stat pe satelitul Terrei aproape 300 de ore, din care 80 în afara vehiculului care îi transporta. Dar numai doi exploratori ai adâncurilor marine, elve]ianul Jacques Piccard [i americanul Don Walsh, au atins în 1960 fundul Groapei Marianelor, la o adâncime de 10.916 de metri, unde au stat doar dou\zeci de minute [i, bineîn]eles, nu au ie[it din batiscaf, scrie ziarul elve]ian Le Temps.
Explorarea marilor adâncimi marine a fost abandonat\ de un sfert de secol, cu excep]ia câtorva submersibile telecomandate folosite pentru studierea diverselor vie]uitoare. Un grup de miliardari s-a hot\rât s\ fac\ fa]\ unei provoc\ri pe m\sura averii lor [i s\ fabrice noi submarine ultrarezistente de mare adâncime.
În prezent, cele mai performante submarine de explorare – cele ruse[ti de tip Mir 1 [i Mir 2 (prezente în aceast\ var\ în Lacul Leman), Nautilusul francez [i japonezul Shinkai 6500 – au fost concepute pentru scufundarea la o adâncime de 2.000 pân\ la 6.000 de metri. Noile submarine ar explora zone aflate la mai multe mii de metri adâncime. La aceste mari adâncimi, presiunea coloanei de ap\ asupra submarinului constituie o imens\ provocare. Pe fundul Groapei Marianelor, ea atinge aproape 1.100 de bari, de 1.100 de ori mai mare decât presiunea medie de la suprafa]a m\rii (la zero metri). Acest lucru presupune ca materialul din care este construit submarinul s\ fie extrem de rezistent.
Cel mai mediatizat dintre miliardarii lansa]i în aceast\ cucerire a adâncurilor oceanice este proprietarul m\rcii Virgin, Richard Branson. Acest om de afaceri s-a f\cut remarcat prin mai multe ac]iuni care sunt la limita dintre înalta tehnologie [i explorare. Dup\ ce a creat Virgin Galactic, o societate de turism spa]ial, el a fondat Virgin Oceanic în scopul de a trimite submarine cu oameni la bord care s\ cucereasc\ cele mai adânci gropi din cele cinci oceane: Groapa Marianelor (Oceanul Pacific), Groapa Porto Rico (Atlantic), Diamantina (Indian), din Insulele Sandwich de Sud (Oceanul Austral) [i din strâmtoarea Fram (Arctic).
Richard Branson [i-a prezentat submarinul în luna aprilie, la Newport Beach, în California. Cu o lungime de pu]in peste cinci metri, prev\zut cu un geam mare în partea din fa]\ [i aripi scurte pe p\r]ile laterale, aparatul seam\n\ cu un mic avion. Aparatul a fost fabricat dintr-un aliaj de titan [i fibr\ de carbon, iar capsula transparent\ a fost confec]ionat\ dintr-o singur\ bucat\ de cuar] rezistent, sticla nerezistând la adâncimi atât de mari. Prima testare este prev\zut\ în cursul acestui an, dar s-ar putea s\ fie amânat\.
Un al doilea miliardar angajat în astfel de proiecte este James Cameron, realizatorul filmului Titanic. Potrivit New York Times, cineastul a înfiin]at acum cinci ani o echip\ care s\ se ocupe cu construirea unui submarin capabil s\ coboare în Groapa Marianelor. Aparatul în form\ de sfer\ [i de factur\ mai clasic\ decât cel al lui Richard Branson, a fost conceput astfel încât s\ fie dotat cu camere de luat vederi care s\ realizeze filme în trei dimensiuni. Un num\r de dou\sprezece scufund\ri sunt prev\zute pentru vara lui 2012 în Pacificul de vest. Obiectivul este explorarea Gropii Marianelor, dar [i a altora precum Groapa Tonga (10.882 de metri), a doua din lume ca adâncime, [i Groapa Kermadec (10.050 de metri).
Triton Submarines este o întreprindere specializat\ în fabricarea de submarine, care a pus la punct aparate capabile s\ se scufunde la o adâncime de 1.000 de metri. Ea a anun]at, de asemenea, c\ s-a lansat în conceperea unui aparat care poate s\ coboare la o adâncime de zece ori mai mare, având la bord 3 pasageri.
Responsabilul departamentului de marketing de la Triton Submarines, Marc Deppe, a precizat c\ printre poten]ialii clien]i ai întreprinderii ar putea fi industria cinematografului. El se declar\ totu[i în favoarea unei alian]e de “patru sau cinci produc\tori”. Industria petrolier\ este, dup\ p\rerea acestuia, un alt posibil partener. (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …