Saturday , May 25 2024

Meditatia chineza amelioreaza functionarea creierului

.

O tehnic\ de medita]ie inspirat\ de principiile de baz\ din medicina tradi]ional\ chinez\ permite ameliorarea func]ion\rii creierului, potrivit unui studiu publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) din Statele Unite, informeaz\ AFP.
Aceast\ tehnic\, denumit\ “gimnastic\ integrat\ a corpului [i a spiritului” (IBMT), amelioreaz\ conectivitatea cerebral\, “dopând” func]ionarea unei zone din creier care îi ajut\ pe oameni s\ î[i ajusteze comportamentul în func]ie de ceea ce dore[te s\ realizeze, au explicat autorii studiului.
IBMT a fost adaptat\ pe baza principiilor din medicina tradi]ional\ chinez\ în anii ’90 în China, unde mii de persoane o practic\. Recent, tehnica IBMT a început s\ fie predat\ studen]ilor de la Universitatea Oregon din Statele Unite.
Acest curs face parte din studiul coordonat de Tang Yi-Yuan de la Universitatea de tehnologie din Dalian din China, în colaborare cu psihologul Michael Posner de la Universitatea Oregon.
La acest studiu au participat 45 de studen]i – 28 b\rba]i [i 17 femei. Totodat\, 22 dintre voluntari au efectuat un antrenament în tehnica IBMT, iar 23 de voluntari au alc\tuit grupul de control.
Cercet\torii au utilizat tehnica imagisticii prin rezonan]\ magnetic\ ce permite monitorizarea fibrelor nervoase care fac leg\tura între diferite zone ale creierului, înainte [i dup\ [edin]ele de medita]ie.
Aceste observa]ii au relevat o serie de modific\ri în ceea ce prive[te conectivitatea cerebral\ dup\ [ase ore de medita]ie IBMT, ale c\rei efecte devin considerabile dup\ 12 ore de exerci]ii, au precizat autorii studiului. Nicio modificare nu a fost identificat\ în grupul de control – care nu a participat la [edin]ele de IBMT.
Modific\rile cele mai intense au fost observate în zona cerebral\ denumit\ circumvolu]iune cingulat\ anterioar\ care regleaz\ emo]iile [i comportamentul.

Vezi si

Rezultate promițătoare pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer prin analize de sânge

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo, Japonia, a anunțat joi că a …