Liberul arbitru, o gogoasa dezumflata stiintific

12/10/10 ora:7:02pm

Î]i trebuie doar ni[te unde electromagnetice potrivite la locul potrivit, în creier, ca s\ manevrezi ca pe o marionet\ la teatrul de p\pu[i pe cineva s\ fac\ ce-]i trece prin cap. Deocamdat\ nu chiar tot ce-]i trece prin cap, dar calea a fost deschis\ [i nu în prea mul]i ani, dac\ cercetarea merge bine, manipularea deplin\ a corpului cuiva ar putea deveni un fapt obi[nuit de [tiin]\ [i de via]\.

“Suntem doar ni[te ma[in\rii”, spune profesorul Patrick Haggard, unul dintre cei mai reputa]i neurologi englezi, în urma cercet\rilor sale de la Institutul de Neuro[tiin]\ Cognitiv\ din Londra. Se a[az\ pe un scaun în laboratorul s\u, deloc emo]ionat de ceea ce tocmai a spus, c\ n-am fi decât ni[te robo]i manevrabili cu telecomada, s\-i ofere pe pielea lui reporterului dailytelegraph.co.uk dovezile în acest sens, prin intermediul unei “stimul\ri magnetice transcraniale”. Asistenta lui apropie o padel\ de o anumit\ zona a craniului lui, apas\ un întrerup\tor [i unda porne[te cu un click.

Mâna profesorului tresare ca op\rit\. “Nu eu am f\cut asta, ci ea”. “Bine, nu m\ poate face s\-mi semnez numele”, râde profesorul aproape cu p\rere de r\u, “dar s\-mi mi[c degetul ca un profesor, a dojan\, poate sigur! E un control extrem de fin, stimuleaz\ zona din creier responsabil\ cu dirijarea acelei p\r]i a corpului. În felul acesta po]i face o hart\ foarte detaliat\ a creierului [i fiecare loc al s\u ce controleaz\ o anumit\ ac]iune”.

Încet, încet îns\, spune mai departe profesorul Haggard, vom [ti mult mai multe despre mi[c\rile [i ac]iunile mult mai complexe [i aceasta ne va aduce pe cap ni[te dileme filozofice, morale [i legale la care nu ne-am fi gândit pân\ acum: “Ce se întâmpl\ dac\ cineva comite o crim\, s\ zicem, [i se dovede[te c\ de fapt are o leziune pe creier exact în locul este comandat impulsul de a ucide? E persoana aceasta responsabil\ pentru faptele sale? Nu [tiu”. Tocmai de aceea profesorul aduce în discu]ie un proiect important aflat în derulare în Statele Unite despre ce mai înseamn\ liber arbitru, în care “avoca]i, neurologi, psihiatri [i filozofi încearc\ s\ evalueze impactul pe care-l va avea [tiin]a creierului asupra felului în care mai suntem responsabili social [i legal de faptele noastre”. (realitatea.net)