Monday , July 22 2024

Liberul arbitru, o gogoasa dezumflata stiintific

Î]i trebuie doar ni[te unde electromagnetice potrivite la locul potrivit, în creier, ca s\ manevrezi ca pe o marionet\ la teatrul de p\pu[i pe cineva s\ fac\ ce-]i trece prin cap. Deocamdat\ nu chiar tot ce-]i trece prin cap, dar calea a fost deschis\ [i nu în prea mul]i ani, dac\ cercetarea merge bine, manipularea deplin\ a corpului cuiva ar putea deveni un fapt obi[nuit de [tiin]\ [i de via]\.

“Suntem doar ni[te ma[in\rii”, spune profesorul Patrick Haggard, unul dintre cei mai reputa]i neurologi englezi, în urma cercet\rilor sale de la Institutul de Neuro[tiin]\ Cognitiv\ din Londra. Se a[az\ pe un scaun în laboratorul s\u, deloc emo]ionat de ceea ce tocmai a spus, c\ n-am fi decât ni[te robo]i manevrabili cu telecomada, s\-i ofere pe pielea lui reporterului dailytelegraph.co.uk dovezile în acest sens, prin intermediul unei “stimul\ri magnetice transcraniale”. Asistenta lui apropie o padel\ de o anumit\ zona a craniului lui, apas\ un întrerup\tor [i unda porne[te cu un click.

Mâna profesorului tresare ca op\rit\. “Nu eu am f\cut asta, ci ea”. “Bine, nu m\ poate face s\-mi semnez numele”, râde profesorul aproape cu p\rere de r\u, “dar s\-mi mi[c degetul ca un profesor, a dojan\, poate sigur! E un control extrem de fin, stimuleaz\ zona din creier responsabil\ cu dirijarea acelei p\r]i a corpului. În felul acesta po]i face o hart\ foarte detaliat\ a creierului [i fiecare loc al s\u ce controleaz\ o anumit\ ac]iune”.

Încet, încet îns\, spune mai departe profesorul Haggard, vom [ti mult mai multe despre mi[c\rile [i ac]iunile mult mai complexe [i aceasta ne va aduce pe cap ni[te dileme filozofice, morale [i legale la care nu ne-am fi gândit pân\ acum: “Ce se întâmpl\ dac\ cineva comite o crim\, s\ zicem, [i se dovede[te c\ de fapt are o leziune pe creier exact în locul este comandat impulsul de a ucide? E persoana aceasta responsabil\ pentru faptele sale? Nu [tiu”. Tocmai de aceea profesorul aduce în discu]ie un proiect important aflat în derulare în Statele Unite despre ce mai înseamn\ liber arbitru, în care “avoca]i, neurologi, psihiatri [i filozofi încearc\ s\ evalueze impactul pe care-l va avea [tiin]a creierului asupra felului în care mai suntem responsabili social [i legal de faptele noastre”. (realitatea.net)

Vezi si

Tinerii care consumă zilnic două pahare cu băuturi carbogazoase, de două ori mai expuși cancerului

Tinerii care consumă două pahare cu băuturi carbogazoase în fiecare zi ar putea fi de …