Monday , May 27 2024

Lenea e o boala de sine statatoare

.

Inactivitatea fizic\ poate fi considerat\ ‘o boal\ de sine st\t\toare’, arat\ doi exper]i în s\n\tate public\, cita]i de The Telegraph. Ei au lansat aceast\ idee pentru c\ exist\ o leg\tur\ strâns\ între inactivitate [i o s\n\tate defectuoas\.
Ei precizeaz\ în British Journal of Sports Medicine: ‘}inând seama de mortalitatea [i morbiditatea asociate, propunem ca inactivitatea fizic\ s\ fie recunoscut\ ca o boal\ de sine st\t\toare’. Obezitatea a fost deja considerat\ o boal\ de World Health Organization, spune unul din autorii propunerii, adaugând c\ ea este par]ial rezultatul unei cauze mai profunde – lipsa exerci]iilor fizice. ‘Se investesc bani în tratarea simptomelor inactivit\]ii fizice – în obezitate, diabet, hipertensiune, boli cardiace -, dar nu se trateaz\ cauza. Aceasta este neglijat\ din cauza felului în care este conceput\ medicina modern\ [i a modului în care func]ioneaz\ serviciile de s\n\tate public\. Trebuie s\ promov\m s\n\tatea [i, în acela[i timp, s\ trat\m boala’, spune doctorul.
Observa]iile sale intervin dup\ cele f\cute s\pt\mâna trecut\ de profesorul Steve Field, pre[edinte al Royal College of General Practitioners, care a afirmat c\ oamenii ar trebui s\ aib\ r\spunderea propriei s\n\t\]i. Unul din autorii studiului men]ionat arat\ c\ numai unul din 20 de oameni fac cantitatea minim\ de exerci]ii fizice necesar\, precizând c\ nu exist\ înc\ un plan coordonat de abordare a problemei.(Agerpres)

Vezi si

Rezultate promițătoare pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer prin analize de sânge

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tokyo, Japonia, a anunțat joi că a …