Monday , November 28 2022

Legumele proaspete reduc considerabil riscul de cancer bucal

Legumele proaspete reduc considerabil riscul de declan[are a cancerului bucal în rândul femeilor care fumeaz\, potrivit unui studiu publicat recent în Marea Britanie, informeaz\ femalefirst.co.uk.

Studiul realizat în Marea Britanie a scos în eviden]\ faptul c\ includerea în dieta zilnic\ a legumelor proaspete conduce la o reducere semnificativ\ a riscului de cancer bucal pentru femeile fum\toare, comparativ cu femeile care au renun]at la fumat sau care nu au fumat niciodat\, dar care nu consum\ legume proaspete în fiecare zi.

De[i a recunoscut c\ este nevoie de o serie de studii mai ample pentru a determina cantit\]ile de legume necesare a fi incluse în dieta zilnc\ pentru a se ob]ine o reducere moderat\ a acestui risc, medicul Nigel Carter, directorul Dental Health Foundation, a ]inut s\ sublinieze nevoia de identificare cu precizie a rolului pe care dietele îl joac\ în reducerea riscului de declan[are a cancerului bucal.

“Aproximativ o treime din cazurile de cancer bucal sunt asociate cu dietele nes\n\toase. Funda]ia noastr\ le recomand\ oamenilor s\ adopte o diet\ s\n\toas\ [i echilibrat\, în care fructele [i legumele s\ se reg\seasc\ în abunden]\. Exist\, totodat\, numeroase dovezi care atest\ faptul c\ moleculele de Omega 3, prezente în carnea de pe[te [i în ou\, contribuie la reducerea riscului de apari]ie a cancerului bucal. Acela[i efect a fost observat [i în cazul alimentelor bogate în fibre, precum orezul brun, pastele integrale, nucile [i semin]ele”, a declarat Nigel Carter.

“Nu trebuie s\ uit\m faptul c\ fumatul reprezint\ cel mai probabil factor de risc pentru cancerul bucal, o maladie asociat\ cu aproximativ 75% din totalul maladiilor care provoac\ decesul unei persoane la fiecare cinci ore în Marea Britanie. Cum tot mai multe cazuri sunt diagnosticate în ultima vreme, foarte multe persoane nu sunt înc\ suficient de con[tiente de riscul la care se expun atunci când fumeaz\. Încurajându-i pe oameni s\ renun]e la fumat [i s\ adopte un stil de via]\ s\n\tos va conduce la reducerea riscului de apari]ie a cancerului bucal”, a ad\ugat acela[i cercet\tor britanic.

Dental Health Foundation organizeaz\ în fiecare an, în luna noiembrie, ac]iunea “Mounth Cancer Action Month” (Luna de lupt\ contra cancerului bucal), desf\[urat\ sub sloganul “If in doubt, get checked out” (Dac\ ave]i dubii, merge]i s\ v\ face]i un control). Aceast\ campanie are rolul de a cre[te gradul de con[tientizare în cadrul popula]iei privind riscul de declan[are a cancerului bucal [i de a-i îndemna pe oameni s\ mearg\ cu regularitate la dentist sau la medicul lor pentru a efectua controale medicale de rutin\.

Cancerul oral înregistreaz\ o frecven]\ de dou\ ori mai mare în rândul b\rba]ilor decât în rândul femeilor, de[i, în ultimii ani, num\rul femeilor diagnosticate cu aceast\ maladie a crescut semnificativ. În trecut, boala avea o frecven]\ de cinci ori mai mare în rândul b\rba]ilor decât în rândul femeilor, aceast\ schimbare datorându-se, probabil, modific\rilor înregistrate în stilul de via]\ din societatea modern\.

“Num\rul persoanelor tinere diagnosticate cu cancer bucal, cancer al gâtului [i cancer al tubului digestiv a crescut tot mai mult. Cercet\torii consider\ c\ aceast\ evolu]ie este cauzat\ de fumatul excesiv, consumul de alcool [i dietele nes\n\toase din rândul tinerilor, iar studiile recente au reliefat o cre[tere dramatic\ a cazurilor de cancer bucal, favorizat\ de virusul papiloma [i de sexul oral”, a ad\ugat Nigel Carter.

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …