Sunday , September 25 2022

Insomnia electronica – o cauza a oboselii cronice

Medicii spun c\ doar 20% dintre pacien]ii care se plâng de oboseal\ cronic\ sufer\ de boli fizice identificabile [i c\ celelalte cazuri de epuizare ar putea fi o consecin]\ a “insomniei electronice” cauzate de dispozitivele electronice care ne populeaz\ via]a, informeaz\ dailymail.co.uk.

În ultimii ani, medicii raporteaz\ o adev\rat\ epidemie de maladii cu nume exotice sau autodiagnosticate – sindromul oboselii adrenale, candidiaza, hipotiroidia etc. – al c\ror simptom comun îl constituie oboseala cronic\. Studiile arat\, îns\, c\ doar unul din cinci pacien]i sufer\ cu adev\rat de o boal\ fizic\ ce determin\ oboseala cronic\.
Exper]i în domeniu au o explica]ie mult mai simpl\ pentru acest simptom – “insomnia electronic\”. Trebuie s\ închidem smartphone-urile, laptopurile [i alte gadget-uri în timpul nop]ii [i s\ avem condi]ii corecte de somn pentru a evita dezvoltarea unor maladii grave.
Mul]i pacien]i care acuz\ oboseal\ cronic\ tot timpul, dar c\rora medicul le-a spus c\ nu sufer\ de nicio boal\, apeleaz\ la internet sau studiaz\ lumea celebrit\]ilor pentru a g\si o explica]ie pentru epuizarea lor.
De exemplu, actri]a Gwyneth Paltrow [i designerul Donna Karan au declarat c\ încearc\ s\ creasc\ nivelul de “alcalinitate din sânge” pentru a sc\pa de boseal\. Dannii Minogue pune oboseala pe seama hipotiroidiei cu care a fost diagnosticat\.
Medicii din Marea Britanie se confrunt\ cu o cre[tere a num\rului de persoane care se autodiagnosticheaz\ cu o anumit\ maladie. Un editorial din British Medical Journal trage un semnal de alarm\ asupra num\rului în cre[tere de diagnostice de hipotiroidie puse gre[it, pacien]ii apelând frecvente la alte tratamente decât cele clasice sau la medicin\ alternativ\.
Internetul abund\ în site-uri cu teste care se pot face acas\ – de exemplu, candidatest.co.uk care ofer\ un test de depistare a sensibilit\]ii la candidiaz\. Mostrele sunt trimise la ni[te laboratoare din Germania coordonate de practican]i ai medicinei alternative. Candida, o ciuperc\, este presupus\ a fi responsabil\ de o infec]ie care provoac\ oboseal\, depresie [i dureri stomacale.
Medicina clasic\ nu crede c\ aceast\ boal\ exist\ decât în cazul unui num\r extrem de mic de pacien]i cu severe probleme ale sistemului imunitar, precum cei infecta]i cu HIV.
Dincolo de aceste diagnostice exotice, se pare c\ exist\ o explica]ie mai simpl\ pentru num\rul în cre[tere al persoanelor suferind de oboseal\ cronic\ – somnul insuficient.
Îns\ multe persoane vor s\ cread\ c\ motivul oboselii de care sufer\ este unul mai special decât simplul somn insuficient [i un stil de via]\ nepotrivit.
Luna trecut\, un studiu f\cut public de Organisation for Economic Co-operation and Development a scos la iveal\ faptul c\ britanicii sunt cei mai obosi]i europeni – dorm mai pu]in de [ase ore pe noapte, media europenilor.
De[i exist\ un procent mic de oameni care sufer\ de insomnie, o boal\, majoritatea oamenilor sunt ]inu]i treji de dispozitivele electronice pe care le au în cas\.
Astfel, un studiu realizat de cercet\torii de la Cambridge University Hospitals, la care au participat 6.000 de persoane, a stabilit c\ înainte de culcare, peste 70% dintre adul]i navigheaz\ pe site-urule de socializare, trimit e-mail-uri sau citesc site-urile cu [tiri despre vedete.
Milioane de persoane î[i las\ deschise smartphone-urile peste noapte, potrivit unui studiu realizat de fabricantul de paturi Silentnight. expunerea la lumina str\lucitoare emis\ de ecranele computerelor [i telefoanelor mobile poate induce în eroare organismul, împiedicând creierul s\ adoarm\.
Un num\r de factori ce ]in de stilul de via]\ pot conduce la exacerbarea problemei – dependen]a de munc\, dieta alimentar\ bogat\ în sare, zah\r [i gr\simi, sedentarismul.
Profesorul Adrian Williams, de la London Sleep Centre, spune c\ toate dispozitivele electronice trebuie înl\turate din dormitor, inclusiv televizoarele [i laptopurile.
“Regula standard pentru igiena somnului este c\ dormitorul este o camer\ pentru dormit [i f\cut sex, nimic altceva”, a mai spus acesta.
Somnul insuficient poate determina apari]ia unui num\r semnificativ de boli grave, precum diabetul [i maladiile cardiace.
“Este o m\sur\ demodat\, dar func]ioneaz\: cite[te înainte de culcare, te va ajuta s\ adormi în mod natural”, a concluzionat Williams. (MEDIAFAX)

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Virusul care ucide cancerul se dovedește promițător la testele pe oameni

Un nou tip de terapie împotriva cancerului, care folosește un virus comun pentru a infecta …