Sunday , November 27 2022

Încrederea în propriile instincte, benefica în 90% din cazuri

Oamenii de [tiin]\ au studiat timp de secole felul în care instinctul [i intelectul sunt implicate în procesul decizional [i au ajuns la concluzia c\ încrederea în propriile instincte este benefic\, întrucât deciziile luate pe baza lor se dovedesc corecte în 90% din cazuri, potrivit dailymail.co.uk.
Un nou studiu a demonstrat c\, în 90% din cazuri, alegerile voluntarilor – care au avut la dispozi]ie dou\ variante – pe baza instinctului s-au dovedit a fi corecte.
Profesorul Marius Usher de la Facultatea de Psihologie din cadrul Universit\]ii Tel Aviv [i colegii s\i consider\ c\ descoperirea lor a demonstrat faptul c\ intui]ia poate s\ reprezinte un instrument puternic, de mare acurate]e.
Chiar [i la nivel intuitiv, o parte important\ din procesul de luare a unor decizii const\ în conceptul de “integrare a valorii” – luarea în considerare a punctelor puternice [i a punctelor slabe ale fiec\rei op]iuni.
“Studiul demonstreaz\ c\ oamenii de]in o capacitate remarcabil\ de a integra valoarea atunci când fac acest lucru în mod intuitiv, ceea ce ne face s\ credem în posibilitatea ca encefalul uman s\ aib\ un sistem specializat în ob]inerea unor valori medii. Acesta ar putea fi sistemul opera]ional pe baza c\ruia este construit procesul de luare a unor decizii comune”, a explicat profesorul Usher.
Pentru a descifra detaliile acestui sistem, profesorul Usher a conceput un experiment în cadrul c\ruia participan]ii au fost supu[i unui proces controlat de luare a deciziilor.
Pe ecranul unui computer, participan]ii au urm\rit secven]e de perechi de numere, prezentate într-o succesiune rapid\. Toate numerele care ap\reau în partea dreapt\ a ecranului [i toate cele din partea stâng\ erau considerate un grup. Fiecare grup reprezenta beneficiile unor companii listate la burs\.
Participan]ii au fost invita]i s\ aleag\ grupul – din cele dou\ – cu cea mai mare medie.
Întrucât numerele se schimbau atât de repede pe ecran – dou\ pân\ la patru perechi în fiecare secund\ -, participan]ii nu puteau s\ memoreze acele cifre sau s\ efectueze calcule matematice.
Pentru a determina cea mai mare medie din fiecare grup, ei trebuiau s\ se bazeze pe aritme-tica intuitiv\.
Gradul de acurate]e al r\spunsurilor lor a crescut atunci când pe ecran au fost prezentate [i mai multe date.
Atunci când le-au fost ar\tate [ase perechi de numere, participan]ii au ales r\spunsul corect în 65% din cazuri. Îns\ atunci când le-au fost prezentate 24 de perechi, gradul lor de acurate]e a crescut la 90%.
“În mod intuitiv, creierul uman are capacitatea de a asimila multe informa]ii [i decide pe loc o valoare medie a acestora. Oamenii pot avea încredere în reac]iile lor bazate pe instinct pentru a lua o decizie de calitate”, a ad\ugat profesorul Marius Usher.
Rezultatele studiului au fost publicate în revista Proceedings of the National Acadmey of Sciences. t

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …