Monday , October 3 2022

IBM a inventat un cip care imita creierul uman

IBM, gigantul american din domeniul informaticii, a anun]at c\ a pus la punct un cip revolu]ionar care imit\ comportamentul creierului uman, permi]ând computerelor s\ înve]e din experien]ele trecute, s\ elaboreze ipoteze [i s\ formuleze concluzii pe baza rezultatelor ob]inute, informeaz\ AFP.
“Este o nou\ frontier\. Nimeni altcineva nu a f\cut astfel de cercet\ri”, a declarat Roger Kay, de la Endpoint Technologies Associates.
“Computerele «cognitive» construite cu aceste cipuri nu vor fi programate la fel ca PC-urile tradi]ionale de ast\zi. Aceste computere trebuie mai degrab\ s\ înve]e din experien]ele lor, s\ g\seasc\ corela]ii, s\ elaboreze ipoteze [i s\ î[i aminteasc\, s\ formuleze concluzii pe baza rezultatelor, imitând astfel flexibilitatea creierului uman”, se afirm\ în comunicatul emis de IBM.
Ceea ce încearc\ inginerii de la IBM s\ fac\ este s\ introduc\ în noul cip “acela[i tip de flexibilitate pe care o are creierul atunci când trebuie s\ se adapteze”, a declarat Anthony Movshon, profesor de [tiin]e neuronale la Universitatea New York.
“Într-un computer, conexiunile dintre diversele elemente ale unui circuit sunt fixe, iar programele sunt acelea care variaz\. În creierele noastre, conexiunile dintre diversele elemente [i circuite sunt modulabile”, a explicat Movshon.
Dou\ prototipuri pentru acest cip au fost deja fabricate [i sunt în curs de a fi testate, a precizat grupul american. Ambele au fost gravate cu fire metalice sub]iri de 45 de nanometri, pe siliciu izolant (SOI) [i con]in echivalentul a 256 de neuroni (celule nervoase).
Obiectivul pe termen lung al grupului IBM este de a construi un complex de compu[i con]inând 10 miliarde de “neuroni”, înc\ destul de departe de creierul uman, care con]ine 100 de miliarde de neuroni. Scopul este de a ob]ine 100.000 de miliarde de sinapse într-un spa]iu mic, consumând un kilowatt de electricitate.
Computerele care vor utiliza aceste cipuri vor consuma o cantitate de energie considerabil mai mic\ [i vor fi mult mai compacte în compara]ie cu aparatele actuale. Potrivit exper]ilor de la IBM, un computer “cognitiv” va fi capabil, de exemplu, s\ declan[eze o alarm\ de tsunami, analizând datele furnizate de diverse tipuri de senzori marini, dar [i cele despre temperatur\, presiune [i în\l]imea valurilor. El va putea, totodat\, s\ îi ajute pe distribuitori s\ î[i administreze stocurile de produse proaspete gra]ie unui sim] al “mirosului”. În ultimii ani, performan]ele componentelor electronice se dubleaz\ la fiecare aproximativ 18 luni, îns\ aceast\ evolu]ie pare s\ ajung\ la un punct final, deoarece concentrarea extrem\ a tranzistorilor pe noile cipuri provoac\ emana]ii termice ce sunt dificil de controlat.

Vezi si

Depresia și diabetul zaharat

Asocierea sindromului depresiv la o boală cronică cum este diabetul are implicații clinice și socio-profesionale …