Thursday , December 8 2022

Hipnoza accelereaza vindecarea tesuturilor pacientelor operate de cancer mamar

Plasarea sub hipnoz\ a pacientelor care suport\ interven]ii de extirpare a tumorilor mamare accelereaz\ procesul de vindecare a ]esuturilor [i reduce riscul de reapari]ie a acestei boli, afirm\ medicii belgieni, cita]i de dailymail.co.uk.
Exper]ii belgieni sus]in c\ o combina]ie alc\tuit\ din hipnoz\ [i administrarea unui anestezic local contribuie la o externare mai rapid\ a acestor paciente.
Aceast\ tehnic\ este îns\ recomandat\ doar în cazul acelor interven]ii chirurgicale în care medicii au de-a face cu tumori mici, iar pacientele trebuie s\ fie bine motivate.
Recomand\rile au fost f\cute de anestezi[tii belgieni care folosesc deja aceast\ tehnic\ pentru a le plasa într-o stare de trans\, lipsit\ de durere, pe pacientele care suport\ opera]ii de extirpare a tumorilor canceroase mamare [i de la nivelul glandei tiroide.
Pentru a demonstra valabilitatea acestei tehnici, medicii belgieni au efectuat dou\ studii, realizate pe dou\ grupe de pacien]i.
În primul grup s-au aflat 78 de paciente suferind de cancer mamar, programate pentru opera]ii ce constau în extirparea par]ial\ a ]esuturilor mamare. Dintre aceste paciente, 18 au fost plasate sub hipnoz\, în combina]ie cu un anestezic local, care amor]e[te doar zona toracic\. Celelalte paciente din grup au avut parte de o anestezie general\.
Pacientele plasate sub hipnoz\ au petrecut cu 5-6 minute mai mult sub bisturiul medicilor chirurgi, îns\ au avut nevoie de o cantitate mai mic\ de calmante dup\ opera]ie.
Ele au fost totodat\ externate cu o zi mai devreme, în medie, în compara]ie cu celelalte paciente din cadrul grupului, au precizat autorii studiului, ce a fost prezentat în cadrul Congresului european al medicilor anestezi[ti.
Exist\ [i un alt beneficiu important pentru pacientele suferind de cancer. Medicul Fabienne Roelants de la Universite Catholique de Louvain (UCL) din Bruxelles, coordonatoarea studiului, a declarat: “În afar\ de faptul c\ se reduc at=t cantitatea de medicamente folosite dup\ opera]ie, c=t [i durata spitaliz\rii, posibilitatea de a evita anestezia general\ la pacientele care suport\ opera]ii de cancer mamar este foarte important\, deoarece, a[a cum se [tie, anestezia local\ blocheaz\ reac]ia la stres a organismului [i din acest motiv se reduce riscul de r\sp=ndire a tumorilor”.
În cadrul celui de-al doilea grup, 54 de paciente au suportat interven]ii de extirpare par]ial\ sau total\ a glandei tiroide. La fel ca în primul grup, 18 dintre paciente au optat pentru plasarea sub hipnoz\ [i folosirea anesteziei locale. Opera]iile lor au durat în medie cu 20 de minute mai mult, îns\ vindecarea lor a fost mai rapid\, iar timpul petrecut în spital a fost mai scurt.
Pentru ca aceast\ tehnic\ s\ aib\ succes, pacientele trebuie s\ fie motivate, preg\tite s\ coopereze [i s\ aib\ încredere în medicii lor.
Tehnica poate fi utilizat\ [i în cazul unor interven]ii chirurgicale la genunchi, de hernie, la ochi, la urechi, nas [i g=t, ca [i în cazul chirurgiei plastice sau al opera]iilor de prelevare ovarian\ înainte de începerea terapiei de fertilizare in vitro.

Vezi si

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directorul OMS avertizează că o nouă variantă îngrijorătoare a COVID ar putea apărea

Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „îngrijorătoare”, spune …