Thursday , October 6 2022

Grasimile cresc buna dispozitie

Nu ai nevoie de speciali[ti s\-]i spun\ c\ atunci c=nd e[ti sup\rat vrei s\ consumi o mas\ copioas\, de cele mai multe ori nes\n\toas\. Totu[i, exper]ii i]i vor spune c\ acesta nu este un lucru `nt=mpl\tor, ci, mai degrab\, o cerin]\ a organismului.
Potrivit Men’s Health, `n cadrul unui studiu s-a observat c\ persoanele c\rora le-au fost injectate 100 de grame de gr\sime pur\ erau de dou\ ori mai pu]in predispuse la triste]e fa]\ de celelalte, `ntruc=t sec]iunea creierului responsabil\ pentru starea de sup\rare era mai greu de activat.
“Acesta este primul studiu care arata c\ dispozi]ia este influen]at\ de consumul de gr\simi”, spune dr. Giovani Cizza.
El spune, `ns\, c\ trebuie ]inut cont de faptul c\ experimentul a fost f\cut pe persoane normal ponderale, iar `n cazul celor obeze, rezultatele pot fi total diferite.
~n plus, conteaz\ foarte mult tipul de gr\simi pe care le consumi. Dac\ vei m=nca alimente de la fast-food, de exemplu, nu vei reu[i dec=t s\-]i distrugi s\n\tatea, ceea ce nu te va bucura deloc pe termen lung. Cercet\torii au folosit acid lauric, o gr\sime saturata care elibereaza un hormon foarte bun, ce ]ine departe triste]ea.
Alege ulei de cocos, un acid gras care te ajuta s\-]i men]ii s\n\tatea [i buna-dispozi]ie, cresc=nd [i nivelul de colesterol bun. ~n plus, folose[te omega 3 [i alte uleiuri s\n\toase, care `]i vor hidrata [i pielea pe l=ng\ efectul asupra st\rii de spirit [i te vor face s\ `mb\tr=ne[ti mult mai lent. Evit\ uleiul de palmier, care con]ine tot gr\simi saturate, foarte rele pentru colesterol [i care pot s\ declanseze diabetul, mai ales dac\ s`nt consumate in exces. (ziare.com)

Vezi si

Depresia și diabetul zaharat

Asocierea sindromului depresiv la o boală cronică cum este diabetul are implicații clinice și socio-profesionale …