Monday , July 22 2024

“Generatia Zero”: sa traiesti eliberat de obiecte

“trei tricouri, trei pantaloni, trei rochii, trei perechi de pantofi, iar tot restul de care am nevoie, muzic\, film, fotografii, scrisori, amintiri, noti]e, se afla în iPhone-ul meu, în iPod [i pe laptop-ul meu.”

Mai pu]in înseamna mai mult. Sa scazi entru a ad\uga. Sa u[urezi pentru a te elibera: acestea sunt sloganurile noului minimalism, care nu este o mi[care artistica sau literar\, ci o filosofie de via]\. Adep]ii ei se autodefinesc “Genera]ia Zero”: zero ca num\r de lucruri, obiecte, bagaje cu care aspira s\-[i înconjoare existen]a. Fenomenul prive[te mai ales tinerii crescu]i cu Internetul, noteaza ziarul La Repubblica în edi]ia de mar]i.

Obiectivul este sa pui tot ce ai într-o valiz\, eliminând superfluul pentru a te concentra pe esen]ial. Nu în numele unei alegeri ascetice [i cu atât mai pu]in ideologice sau religioase, ci pentru a descoperi ca în aceasta frugalitate se afla cheia fericirii.

“Cultul pu]inului”, cum îl numesc unii, a înflorit pe cele doua maluri ale Atlanticului, între New York [i Londra, contaminând ulterior restul Occidentului. De abia acum dobânde[te însa dimensiuni universale.

“Cred ca este efectul recesiunii globale, criza economica ne determina sa reconsider\m modul în care tr\im [i în care cheltuim timpul [i banii”, spune Jessica Dang, o britanica de 19 ani de origine vietnamez\, care scrie un blog, minimalstudent. com, asupra acestui fenomen, [i care m\rturise[te ca are în dulap “trei tricouri, trei pantaloni, trei rochii, trei perechi de pantofi, iar tot restul de care am nevoie, muzic\, film, fotografii, scrisori, amintiri, noti]e, se afla în iPhone-ul meu, în iPod [i pe laptop-ul meu.”

Sau poate cotitura minimalista înseamna o revenire la “A fi bate a avea”, potrivit vechii înv\]\turi a lui Fromm.
Exista nenum\rate c\r]i pe acest subiect: “The joy of less: a minimalist living guide” (Bucuria pu]inului: un ghid pentru via]a minimalist\); “The 100 thing challenge: how I got rid of almost everything, remade my life and regained my soul” (Provocarea celor 100 de obiecte: cum m-am debarasat de aproape toate, mi-am reconstruit via]a [i mi-am reg\sit sufletul); “The art of being minimalist: how to stop consuming and start living” (Arta de a fi minimalist: cum sa încetezi sa mai consumi [i sa începi sa tr\ie[ti).

Mark Zuckerberg, 26 de ani, fondatorul multimilionar al “Facebook”, citeaza minimalismul drept unul dintre interesele sale. Michael Bloomberg, primarul miliardar al New Yorkului, a recunoscut ca are doar doua perechi de mocasini. Pictorul Lucien Freud, nepotul lui Sigmund, are în garderoba sa doar o jum\tate de duzina de c\m\[i, toate de aceea[i culoare. [i personajul interpretat de George Clooney în “Up in the Air” tr\ie[te în mod similar. De ce? Deoarece “less is more”.

De la budi[ti la beatniks, [i în alte epoci s-a ajuns la acelea[i concluzii. Noutatea este ca actuala tendin]a grupeaza persoane cu idei politice, situa]ie economic\, origine sociala total diferite. Au în comun trei elemente. Unul este vârsta, din certificat sau comportamental\: este mai u[or sa tr\ie[ti cu pu]in bagaj daca nu ai copii, sau daca copiii au plecat deja de acas\. Pe scurt, este o alegere tinereasc\: “generatia zero” nu este o ]ara (mintal\) pentru b\trâni. Al doilea este tehnologia. Computerele, telefoanele inteligente, iPad-urile permit eliminarea c\r]ilor, CD-urilor, DVD-urilor, le ai mereu cu tine în format digital. Al treilea element este mobilitatea. A avea pu]ine lucruri î]i permite sa te deplasezi mai repede [i mai u[or. Sa schimbi casa, locul de munc\, ora[ul, ]ara, este mai pu]in stresant daca c\l\tore[ti cu bagaj pu]in. Dar ce se întâmpla cu ata[amentul sentimental fa]a de lucruri? “Nu este nevoie sa renun]i la el. E suficient sa faci o selec]ie mai nemiloas\. În loc de 100 de lucruri, p\strezi 5, iar acestea sunt cu adev\rat sentimentele, amintirile, identitatea ta.”, spune Alec Farmer, designer, 22 de ani, din Derby, Anglia.

Pentru a face alegeri similare, trebuie sa fi crescut însa în societatea de consum, nu sa provii din imigran]i care nu au avut nimic. Dar în condi]iile potrivite, “less is more” poate deveni o adev\rata revolu]ie. “Vrem totul,” strigau p\rin]ii acestor tineri în 1968 [i 1977. “Noi nu vrem nimic,” r\spund cei din “Genera]ia Zero”.

Vezi si

Tinerii care consumă zilnic două pahare cu băuturi carbogazoase, de două ori mai expuși cancerului

Tinerii care consumă două pahare cu băuturi carbogazoase în fiecare zi ar putea fi de …