Tuesday , November 29 2022

Gamerii, chemati sa salveze planeta

Pasiona]ii de jocuri de strategie pe calculator sunt chema]i s\ r\spund\ unei provoc\ri extrem de interesante [i de dificile – ei trebuie s\ salveze planeta în fa]a perspectivei înc\lzirii globale. Gândit ca o stategie cu consecin]e sociale, jocul ‘Fate of the World’ le cere gamerilor s\ salveze clima [i resursele planetei în timp ce rezolv\ [i problemele cre[terii popula]iei, a nevoii de putere, de hran\ [i de spa]iu vital.

În jocul ‘Fate of the World’ gamerul trebuie s\ conduc\ planeta timp de 200 de ani, dup\ care, în func]ie de alegerile f\cute, P\mântul poate fi salvat sau este distrus. ‘Întreaga putere se afl\ în mâinile voastre’, sus]ine inventatorul acestui sistem de joc, britanicul Gobion Rowlands.

Juc\torul intr\ în lumea din ‘Fate of the World’ în calitate de pre[edinte al unei organiza]ii fictive, Global Environment Organisation (GEO), ce are puterea de a impune decizii cruciale precum interzicerea defri[\rilor pentru agricultur\ din zona Amazonului, sau de a trece întregul sistem de transport public urban european pe energie electric\ sau de a impune politica unui singur copil de familie pentru întreaga Asie.

Totu[i, acest gen de putere absolut\ atrage dup\ sine consecin]e grave. Dac\, spre exemplu juc\torul decide s\ mic[oreze natalitatea, rezultatul va fi o sc\dere a for]ei de munc\ [i o cre[tere a vârstei de pensionare, atr\gând nemul]umirea oamenilor. Pe m\sur\ ce avanseaz\ în joc, gamerii observ\ [i efectele politicilor aplicate – urangutanii sunt salva]i de la dispari]ie, media temperaturilor globale a sc\zut cu 1 grad, sau dimpotriv\, Europa este m\turat\ de inunda]ii, iar în Africa s-a declan[at un nou r\zboi. ‘Chiar dac\ aleg s\ distrug\ lumea, tot au posibilitatea s\ înve]e mai multe despre acest subiect’, a comentat Gobion Rowlands, 35 de ani, [eful micu]ei companii de jocuri Red Redemption, din Oxford, Marea Britanie) ce dispune de 15 angaja]i. Jocul este bazat pe o serie de statistici [i date [tiin]ifice publicate de NASA, ONU [i Universitatea Oxford.

‘Fate of the World’ este continuarea jocului ‘Climate Challenge’, produs de BBC [i Red Redemption în 2007, joc ce s-a orientat doar asupra Europei.

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …