Wednesday , November 29 2023

Gamerii, chemati sa salveze planeta

Pasiona]ii de jocuri de strategie pe calculator sunt chema]i s\ r\spund\ unei provoc\ri extrem de interesante [i de dificile – ei trebuie s\ salveze planeta în fa]a perspectivei înc\lzirii globale. Gândit ca o stategie cu consecin]e sociale, jocul ‘Fate of the World’ le cere gamerilor s\ salveze clima [i resursele planetei în timp ce rezolv\ [i problemele cre[terii popula]iei, a nevoii de putere, de hran\ [i de spa]iu vital.

În jocul ‘Fate of the World’ gamerul trebuie s\ conduc\ planeta timp de 200 de ani, dup\ care, în func]ie de alegerile f\cute, P\mântul poate fi salvat sau este distrus. ‘Întreaga putere se afl\ în mâinile voastre’, sus]ine inventatorul acestui sistem de joc, britanicul Gobion Rowlands.

Juc\torul intr\ în lumea din ‘Fate of the World’ în calitate de pre[edinte al unei organiza]ii fictive, Global Environment Organisation (GEO), ce are puterea de a impune decizii cruciale precum interzicerea defri[\rilor pentru agricultur\ din zona Amazonului, sau de a trece întregul sistem de transport public urban european pe energie electric\ sau de a impune politica unui singur copil de familie pentru întreaga Asie.

Totu[i, acest gen de putere absolut\ atrage dup\ sine consecin]e grave. Dac\, spre exemplu juc\torul decide s\ mic[oreze natalitatea, rezultatul va fi o sc\dere a for]ei de munc\ [i o cre[tere a vârstei de pensionare, atr\gând nemul]umirea oamenilor. Pe m\sur\ ce avanseaz\ în joc, gamerii observ\ [i efectele politicilor aplicate – urangutanii sunt salva]i de la dispari]ie, media temperaturilor globale a sc\zut cu 1 grad, sau dimpotriv\, Europa este m\turat\ de inunda]ii, iar în Africa s-a declan[at un nou r\zboi. ‘Chiar dac\ aleg s\ distrug\ lumea, tot au posibilitatea s\ înve]e mai multe despre acest subiect’, a comentat Gobion Rowlands, 35 de ani, [eful micu]ei companii de jocuri Red Redemption, din Oxford, Marea Britanie) ce dispune de 15 angaja]i. Jocul este bazat pe o serie de statistici [i date [tiin]ifice publicate de NASA, ONU [i Universitatea Oxford.

‘Fate of the World’ este continuarea jocului ‘Climate Challenge’, produs de BBC [i Red Redemption în 2007, joc ce s-a orientat doar asupra Europei.

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Un nutrient din carnea de vită și produsele lactate ar putea îmbunătăți răspunsul organismului la cancer

Un studiu recent sugerează că o substanță bazată pe un acid gras care se găsește …