Tuesday , July 23 2024

Fiicele barbatilor care consuma multe grasimi prezinta un risc de a se îmbolnavi de diabet

Fiicele b\rba]ilor care au un regim alimentar bogat în gr\simi prezint\ un risc de a dezvolta diabet, chiar dac\ acestea au o alimenta]ie s\n\toas\, potrivit unui studiu realizat pe [oareci, citat de Reuters. Astfel de studii sunt greu de f\cut pe oameni, deoarece este mai dificil s\ se controleze factorii de mediu.

“Dac\ este adev\rat [i pentru oameni, atunci (fenomenul, n.r.) ar putea contribui la aparenta amplificare a epidemiei de obezitate [i diabet”, a spus Margaret Morris, principala autoare a studiului, publicat joi în Nature.

Studii realizate în trecut au demonstrat c\ greutatea [i starea de s\n\tate ale mamei afecteaz\ f\tul, îns\ acest nou studiu arat\ c\ [i starea de s\n\tate [i stilul de via]\ ale tat\lui pot fi importante.

“Mesajul este c\ trebuie s\ avem în vedere c\ atât s\n\tatea metabolismului, forma fizic\, glicemia [i greutatea corporal\ ale mamei, cât [i ale tat\lui, la momentul concep]iei, pot avea impact asupra s\n\t\]ii copilului”, a spus Morris, care lucreaz\ la departamentul de farmacologie al Universit\]ii New South Wales din Sydney.

“Ta]ii sunt sf\tui]i s\ nu mai fumeze [i s\ consume mai pu]in alcool în perioada de dinainte de concep]ie, dar poate c\ sfatul ar trebui s\ fie extins la men]inerea unei greut\]i corporale [i a unei diete s\n\toase”, a ad\ugat ea.

Coordonat de Ng Sheau Fang de la Universitatea New South Wales, studiul a fost realizat cu ajutorul unor [obolani masculi, asem\n\tori din punct de vedere genetic. Jum\tate dintre ei au urmat un regim alimentar bogat în gr\simi, devenind obezi [i diabetici, iar cealalt\ jum\tate, o diet\ normal\. To]i s-au împerecheat apoi cu femele s\n\toase, cu o greutate normal\. Puii de sex feminin ai [obolanilor obezi [i diabetici prezentau simptome de diabet din cea de-a 13-a s\pt\mân\ de via]\.

Vezi si

Tinerii care consumă zilnic două pahare cu băuturi carbogazoase, de două ori mai expuși cancerului

Tinerii care consumă două pahare cu băuturi carbogazoase în fiecare zi ar putea fi de …