Sunday , November 27 2022

Femeile care manânca citrice prezinta un risc mai mic de atac cerebral

Femeile care consum\ în mod regulat citrice – mai ales portocale [i grapefruit – prezint\ un risc mai mic s\ fac\ un atac cerebral, potrivit unui studiu american citat de AFP.
Autorii studiului, ap\rut în revista “Stroke: Journal of the American Heart Association”, au lucrat plecând de la un sondaj realizat de surori me-dicale din Statele Unite timp de 14 ani pe 69.622 paciente. Femeile au spus ce m\nânc\ [i au dat am\nunte despre cantitatea de legume [i fructe consumat\.
Scopul cercet\rii a fost studierea efectelor flavonoidelor – substan]e prezente îndeosebi în fructe, legume, ciocolata neagr\ [i vinul ro[u – asupra s\n\t\]ii. Concluzia a fost c\ femeile care mâncaser\ cantit\]i mai mari de portocale [i grapefruit, inclusiv suc din aceste fructe, riscau cu 19% mai pu]in s\ fac\ un atac cerebral. “Analizele au ar\tat c\ un consum mai mare de fructe, legume, mai precis, de vitamina C, are leg\tur\ cu sc\derea riscurilor de atac cerebral”, spune Aedin Cassidy, principalul autor al studiului.
“Se [tie c\ flavonoidele asigur\ un anumit tip de protec]ie prin intermediul unor mecanisme ca îmbun\t\]irea func]iilor vaselor sanguine sau un efect anti-infla-mator”, adaug\ Cassidy, profesor de nutri]ie la Facultatea de Medicin\ a Universit\]ii East Anglia (Marea Britanie).
Cercet\torii sper\ c\ alte studii vor permite o mai bun\ cunoa[tere a acestei leg\turi între consumul de citrice [i sc\derea riscului de atac cerebral la femei, c\rora le recomand\ s\ m\nânce mai degrab\ legume decât s\ bea sucuri, care sunt produse derivate, având aditivi cu mare concentra]ie de zah\r. t

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …