Monday , April 15 2024

Englezoaicele plâng 53 de ore pe an si au accese de isterie 8 minute pe zi

O britanic\ are accese de furie timp de 8 minute pe zi [i plânge în medie 53 de ore într-un an. Între altele, reprezentantele sexului frumos plâng cel mai adesea în zilele de luni, potrivit unei cercet\ri a sociologilor britanici, care au intervievat 4.000 de cona]ionale, relateaz\ portalul Raut.ru. Printre sursele de lacrimi se num\r\ programul tv, responsabil pentru dou\ crize s\pt\mânale, presta]ia guvernului, lipsa de bani, treburile casnice, rela]ia cu partenerul [i…condi]iile meteo.

În cadrul acestui sondaj, cercet\torii britanici au calculat timpul consumat de femei pentru scenele de furie, plâns [i defularea resentimentelor. Astfel, ei au constatat c\, în medie, o femeie britanic\ se sup\r\ de patru ori pe zi (sau de pân\ la 1300 de ori pe an). Aceasta se confrunt\ cu emo]ii negative în medie 8 minute 46 secunde pe zi [i plânge sau se simte iritat\ per total 53 de ore pe an. În ceea ce prive[te motivele care determin\ asemenea schimb\ri de spirit în rândul supuselor reginei Elizabeth a II-a, 65% dintre intervievate au numit programele tv (în leg\tur\ cu acestea, ele î[i exprim\ iritarea de cel pu]in de dou\ ori pe s\pt\mân\). Fiecare a doua din femeile chestionate este nemul]umit\ de guvern, iar 64% dintre ele de condi]iile meteorologice. Mai mult de jum\tate din femeile Regatului Unit dorm prost noaptea din cauza lipsei de bani, iar 58% din cauza treburilor casnice. Marea majoritate a femeilor tinere plâng c\ nu sunt în]elese de parteneri. Micile r\bufniri în cazul sexului slab nu constituie chiar un lucru r\u, sus]in exper]ii, deoarece scurtele scene de isterie conduc, de regul\, la ameliorarea rela]iei de cuplu. (Agerpres)

Vezi si

Țigările electronice, asociate cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă

Țigările electronice pot crește riscul de a dezvolta insuficiență cardiacă, arată un nou studiu. Vapingul …