Saturday , December 10 2022

Dieta mediteraneana reduce riscul de diabet

Persoanele care adopt\ o diet

\ mediteranean\, bogat\ în legume, fructe, nuci, semin]e [i pe[te, sunt mai pu]in predispuse s\ dezvolte diabet de tipul II, potrivit unui studiu realizat de cercet\torii spanioli, publicat în Diabetes Care, informeaz\ Reuters.

La studiu au participat 418 adul]i, cu vârste cuprinse între 55 [i 80 de ani, care au urmat fie o diet\ mediteranean\ cu accent pe uleiul de m\sline, fie o diet\ mediteranean\ cu accent pe gr\simi nesaturate, provenite mai ales din nuci, fie o diet\ s\rac\ în gr\simi.

În cei patru ani care au urmat studiului, persoanele care au urmat o diet\ mediteranean\ – bogat\ în legume, cereale cu con]inut ridicat de fibre, pe[te [i gr\simi nesaturate, mai ales ulei de m\sline [i de nuci, [i s\rac\ în carne ro[ie [i lactate grase – au prezentat mai pu]ine riscuri de a dezvolta diabet.

Voluntarii care au participat la studiu, coordonat de Jordi Salas-Salvado, de la Universitatea din Rovira i Virgili în Reus, Spania, prezentau cel pu]in trei factori de risc cardiac (hipertensiune arterial\, fumat etc.).

Niciunuia dintre voluntari nu i s-a spus s\ fac\ sport sau s\-[i limiteze num\rul de calorii.

La patru ani de la debutul studiului, 10 – 11% dintre voluntarii din grupurile care au adoptat dieta mediteranean\ au dezvoltat diabet, fa]\ de 18% din grupul care a avut o diet\ s\rac\ în gr\simi.

Dup\ ce au fost lua]i în considerare al]i factori de risc, precum greutatea, dependen]a de fumat, nivelul de exerci]ii fizice efectuate, cercet\torii au descoperit c\ dieta mediteranean\ reduce cu 52% riscul de diabet comparativ cu dieta s\rac\ în gr\simi.

Constance Brown-Riggs, purt\tor de cuvânt pentru American Dietetic Association, a spus c\ dieta mediteranean\ este o alegere s\n\toas\ pentru oricine, îns\ acest lucru nu înseamn\ c\ oamenii trebuie s\ renun]e la sport. Aceasta a mai spus c\ trebuie s\ se ]in\, totu[i, cont de num\rul de calorii consumate.

Dietele tradi]ionale din Grecia, Italia [i alte ]\ri mediteraneene ofer\ protec]ie împotriva multor boli, inclusiv a cancerului.

Diabetul de tipul II, cea mai frecvent\ form\ de diabet (90% din cazuri), s-a r\spândit rapid din ]\rile bogate în cele în curs de dezvoltare, odat\ cu propagarea pe plan mondial a obezit\]ii, din cauza sedentarismului, dar [i a alimenta]iei cu con]inut ridicat de zah\r [i gr\simi. Peste 220 de milioane de persoane din întreaga lume sufer\ de diabet de tipul II. În 2005, diabetul de tipul II a ucis peste un milion de persoane, potrivit Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii.

Vezi si

Dr. Cobuz: Dieta în dislipidemii

Datorită dezvoltării  economice nivelul de trai s-a îmbunătățit, fapt ce a dus la creșterea disponibilității …