Dezvaluire NASA: S-au descoperit bacterii care traiesc în arsenic

reportersite
01 decembrie 2010, 19:28

Oamenii de [tiin]\ de la NASA vor anun]a joi c\ au descoperit bacterii care tr\iesc în arsenic, un element despre care se credea c\ este prea toxic pentru a sus]ine via]a.

Într-o conferin]\ de pres\ programat\ pentru joi sear\, cercet\torii vor dezv\lui descoperirea unui microb incredibil într-un lac din California, potrivit The Sun.

Descoperirea remarcabil\ sus]ine ipoteza c\ via]a ar putea exista pe alte planete care nu au fosfor în atmosfer\, considerat vital pentru începutul vie]ii.

Geobiologul Dr. Felisa Wolfe-Simon a f\cut descoperirea în timpul a doi ani de cercetare a Lacului Mono, din Parcul Na]ional Yosemite, California, care are una dintre cele mai mare concentra]ii naturale de arsenic de pe  P\mânt.

Ea va explica descoperirea al\turi de al]i cercet\tori de la NASA, printre care [i ecologistul James Elser, care va vorbi despre posibilitatea de a g\si extratere[tri pe alte planete. La conferin]\ vor participa [i cercet\torii care caut\ via]\ pe Marte [i pe luna lui Saturn, Titan.

„Dac\ aceste organisme folosesc arsenicul în metabolismul lor, demonstreaz\ c\ exist\ forme de via]\ despre care nu [tiam nimic”, a declarat pentru The Sun. astrobiologul dr. Lewis Dartnell, de la Centrul pentru [tiin]e Planetare din Londra.

Anun]ul este îns\ dezam\gitor pentru cei care sperau c\ NASA va anun]a c\ a g\sit via]\ pe alte planete.

NASA a provocat o isterie mondial\ cu anun]ul unei descoperiri majore care va fi f\cut mâine, iar oamenii b\nuiau c\ este vorba despre via]a extraterestr\.

Ziarul The Sun a înc\lcat îns\ ieri diminea]\ embargoul de a difuza [tirea pân\ la anun]ul oficial.

Agen]ia Spa]ial\ anun]ase c\ va dezv\lui o descoperire astrobiologic\ care va avea un impact asupra c\ut\rii vie]ii extraterestre. Astrobiologia este studiul originii, evolu]iei [i distribu]iei vie]ii în univers. (realitatea.net)

reportersite