Monday , December 4 2023

Dependentii de smartphone-uri si tablete tactile risca sa aiba probleme la ceafa

Utilizarea în exces a telefoanelor mobile pentru trimiterea de SMS-uri sau folosirea diferitelor aplica]ii poate produce probleme la ceaf\. În afara problemelor pe care le pot avea la degetul mare persoanele care dau multe SMS-uri, speciali[tii din domeniul s\n\t\]ii avertizeaz\ asupra pericolelor care amenin]\ ceafa împ\timi]ilor de smarthpohne-uri [i tablete tactile. O cercet\toare britanic\, Rachel Lancaster, trage un semnal de alarm\ în The Telegraph.
Ea sus]ine c\ mu[chii cefei nu sunt adapta]i la pozi]iile în care stau utilizatorii de telefoane mobile când trimit ore în [ir texte sau se uit\ la filme pe mobil. În marea parte a timpului, ei înclin\ capul înainte [i îndreapt\ privirea în jos. Gâtul [i umerii sus]in greu în aceast\ pozi]ie, timp îndelungat, capul, care cânt\re[te în medie 4,5 – 5,5 kg, arat\ speciali[tii. De unde expresia ‘text neck’ pentru a numi aceast\ nou\ afec]iune.
Simptomele ei sunt multipe: dureri de ceaf\ [i la nivelul umerilor, dureri de cap sau jen\ în bra]e. Speciali[tii britanici spun c\ au de-a face cu tot mai mul]i pacien]i care sufer\ de aceast\ ‘boal\’, cre[terea num\rului acestora fiind asociat\ cu utilizarea tot mai intens\ a telefoanelor mobile [i a tabletelor tactile. Ei avertizeaz\ c\, dac\ utilizatorii nu sunt aten]i la pozi]ia lor, corpul s-ar putea obi[nui s\ stea a[a, lucru care ar putea provoca probleme serioase de s\n\tate.
Solu]ia recomandat\ pentru a le evita este ca aparatul s\ se ]in\ la în\l]imea fe]ei, utilizatorul s\ fac\ extensii [i s\ lase deoparte câteva minute smartphone-ul, regulat, ca s\-[i creeze mai multe pauze.  (Agerpres)

Vezi si

Femeile cu vârsta între 19 şi 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV cu reducere de 50%

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, anunţă că, începând de vineri, femeile cu vârsta între 19 şi …