Tuesday , April 23 2024

De ce au devenit câinii “mai destepti” decât pisicile

Câinii sunt mai de[tep]i decât pisicile, deoarece caracterul lor prietenos îi ajut\ s\-[i dezvolte un creier mai mare, arat\ un studiu, care dore[te s\ pun\ astfel cap\t disputelor în rândul iubitorilor de animale. Inteligen]a “celui mai bun prieten al omului” a evoluat de-a lungul milioanelor de ani mai mult decât cea a pisicilor, animale mai pu]in sociale, sunt de p\rere oameni de [tiin]\ de la Universitatea Oxford, cita]i de Telegraph.

Se considera c\ micile feline sunt mai iste]e decât câinii, pentru c\ au nevoie de mai pu]in\ aten]ie, dar cercet\torii au descoperit c\ pisicile au un creier mai mic fiindc\ sunt mai pu]in sociale. Oamenii de [tiin]\ au întocmit pentru prima dat\ istoria evolu]iei creierului la diferite grupuri de mamifere, de-a lungul a 60 de milioane de ani, [i au identificat mari diferen]e în felul în care s-a schimbat creierul lor. Ei au descoperit c\ exist\ o leg\tur\ între m\rimea creierului unui animal, asociat\ cu restul corpului [i cât de social a fost.

Studiul analizeaz\ datele despre creierul [i m\rimea corpului la peste 500 de specii de mamifere, existente [i fosilizate. Creierul maimu]elor a crescut cel mai mult de-a lungul timpului, ele fiind urmate de cai, delfini, c\mile [i câini. Se mai arat\ c\ grupele de mamifere care au creiere mai mari au tendin]a s\ tr\iasc\ în grupuri sociale stabile. Creierele unor animale mai solitare, cum ar fi pisicile, c\prioarele [i rinocerii, au crescut mult mai încet în aceea[i perioad\. Studii anterioare sugeraser\ c\ rata de cre[tere a creierului, în func]ie de m\rimea corpului, urmeaz\ o tendin]\ general\ la toate grupele de animale. Studiul publicat în Proceedings of the National of Sciences r\stoarn\ acest punct de vedere, ar\tând c\ exist\ o mare varietate de modele de cre[tere a creierului în cadrul diferitelor grupe de mamifere. Animalele sociale trebuie s\ gândeasc\ mai mult, spun cercet\torii.

Dr Susanne Shultz, care a condus cercetarea, afirm\: ‘Câinii au fost considera]i întotdeauna cele mai sociale animale, în timp ce pisicilor le place s\ fac\ totul singure. Se dovede[te c\ interac]iunea este bun\ pentru creier. Noi suntem acum mai sociali decât maimu]ele [i capacitatea de a ac]iona împreun\ ne-a ajutat s\ fim st\pânii planetei. Acest studiu pune cap\t la ceea ce s-a crezut mult\ vreme: c\ dimensiunea creierului cre[te la toate mamiferele la fel. Dar, la grupurile de specii foarte sociale, acesta a evoluat mult mai rapid decât la alte specii, mai solitare. Acest lucru sugereaz\ c\ sunt o provocare cooperarea [i coordonarea, necesare într-un grup [i, de-a lungul timpului, unele mamifere au dezvoltat un creier mai mare, apt s\ r\spund\ cerin]elor de socializare. (Agerpres)

Vezi si

Stresul termic dăunător pentru sănătate este în creștere în Europa

Europa se confruntă din ce în ce mai des cu episoade de căldură atât de …