Saturday , February 4 2023

De ce au devenit câinii “mai destepti” decât pisicile

Câinii sunt mai de[tep]i decât pisicile, deoarece caracterul lor prietenos îi ajut\ s\-[i dezvolte un creier mai mare, arat\ un studiu, care dore[te s\ pun\ astfel cap\t disputelor în rândul iubitorilor de animale. Inteligen]a “celui mai bun prieten al omului” a evoluat de-a lungul milioanelor de ani mai mult decât cea a pisicilor, animale mai pu]in sociale, sunt de p\rere oameni de [tiin]\ de la Universitatea Oxford, cita]i de Telegraph.

Se considera c\ micile feline sunt mai iste]e decât câinii, pentru c\ au nevoie de mai pu]in\ aten]ie, dar cercet\torii au descoperit c\ pisicile au un creier mai mic fiindc\ sunt mai pu]in sociale. Oamenii de [tiin]\ au întocmit pentru prima dat\ istoria evolu]iei creierului la diferite grupuri de mamifere, de-a lungul a 60 de milioane de ani, [i au identificat mari diferen]e în felul în care s-a schimbat creierul lor. Ei au descoperit c\ exist\ o leg\tur\ între m\rimea creierului unui animal, asociat\ cu restul corpului [i cât de social a fost.

Studiul analizeaz\ datele despre creierul [i m\rimea corpului la peste 500 de specii de mamifere, existente [i fosilizate. Creierul maimu]elor a crescut cel mai mult de-a lungul timpului, ele fiind urmate de cai, delfini, c\mile [i câini. Se mai arat\ c\ grupele de mamifere care au creiere mai mari au tendin]a s\ tr\iasc\ în grupuri sociale stabile. Creierele unor animale mai solitare, cum ar fi pisicile, c\prioarele [i rinocerii, au crescut mult mai încet în aceea[i perioad\. Studii anterioare sugeraser\ c\ rata de cre[tere a creierului, în func]ie de m\rimea corpului, urmeaz\ o tendin]\ general\ la toate grupele de animale. Studiul publicat în Proceedings of the National of Sciences r\stoarn\ acest punct de vedere, ar\tând c\ exist\ o mare varietate de modele de cre[tere a creierului în cadrul diferitelor grupe de mamifere. Animalele sociale trebuie s\ gândeasc\ mai mult, spun cercet\torii.

Dr Susanne Shultz, care a condus cercetarea, afirm\: ‘Câinii au fost considera]i întotdeauna cele mai sociale animale, în timp ce pisicilor le place s\ fac\ totul singure. Se dovede[te c\ interac]iunea este bun\ pentru creier. Noi suntem acum mai sociali decât maimu]ele [i capacitatea de a ac]iona împreun\ ne-a ajutat s\ fim st\pânii planetei. Acest studiu pune cap\t la ceea ce s-a crezut mult\ vreme: c\ dimensiunea creierului cre[te la toate mamiferele la fel. Dar, la grupurile de specii foarte sociale, acesta a evoluat mult mai rapid decât la alte specii, mai solitare. Acest lucru sugereaz\ c\ sunt o provocare cooperarea [i coordonarea, necesare într-un grup [i, de-a lungul timpului, unele mamifere au dezvoltat un creier mai mare, apt s\ r\spund\ cerin]elor de socializare. (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …