Tuesday , July 5 2022

Centrul constiintei de sine se afla chiar în spatele ochilor

O zon\ special\ din creier, situat\ chiar în spatele ochilor, pare s\ fie mai dezvoltat\ în cazul persoanelor ce posed\ o capacitate de introspec]ie [i o con[tiin]\ de sine mai mari, potrivit unui studiu britanic publicat în revista american\ Science, informeaz\ AFP.

Cercet\torii au ajuns la aceast\ concluzie dup\ ce au supus un grup de 32 de persoane, aflate într-o bun\ stare de s\n\tate, unui test conceput cu scopul de a evalua gradul de încredere pe care voluntarii o au în propriile r\spunsuri la întreb\rile primite.

Oamenii de [tiin]\ au analizat apoi creierele participan]ilor cu ajutorul unui sistem de imagistic\ prin rezonan]\ magnetic\ (RMN).

Autorii acestui test, coordonat de profesorul Geraint Rees de la University College London, au ajuns la concluzia potrivit c\reia volumul de materie cenu[ie din partea anterioar\ a lobului cerebral frontal este un indicator important al capacit\]ii de reflec]ie [i al con[tiin]ei de sine ale unei persoane.

Aceast\ zon\ din creier este “sediul general” al multor func]ii cognitive superioare, precum cea a limbajului, a memoriei [i a ra]ionamentelor.

Totodat\, aceasta este zona cerebral\ care a beneficiat de cea mai important\ dezvoltare în timpul procesului de evolu]ie a primatelor c\tre hominide.

În viitor, aceast\ descoperire i-ar putea ajuta pe medicii neurologi s\ în]eleag\ mai bine modul în care anumite traumatisme cerebrale afecteaz\ capacitatea unui individ de a reflecta asupra propriilor gânduri [i ac]iuni.

Medicii sper\ s\ pun\ la punct noi terapii-]int\, concepute pentru pacien]ii care au suferit atacuri cerebrale sau traumatisme cerebrale severe [i care, din aceast\ cauz\, nu pot s\ în]eleag\ starea în care se afl\.

Vezi si

Nutriția pe internet

Nutriția este un domeniu care a ajuns „la modă” din numeroase motive, unul din ele …