Tuesday , March 5 2024

Ce putem face pentru a fi fericiti?

Într-un moment în care cuvinte precum criz\, [omaj, sau recesiune apar tot mai des în vocabular, pare ciudat ca o persoan\ s\ admit\, azi, c\ este fericit\. Dar este suficient sa ie[i în strad\ pentru a vedea c\ mul]i dintre noi se conformeaz\. În mod normal, familia [i prietenii sunt elementele considerate primordiale în g\sirea fericirii. Iar aceasta pentru c\, a[a cum spun exper]ii, rela]iile sociale sunt un element-cheie [i determinant pentru fericire, noteaz\ mar]i ziarul El Mundo.
Fericirea, când este împ\rt\[it\, devine mai mare, iar rela]iile sociale [i familia sunt esen]iale în c\utarea ei. Potrivit psihologului Carmen Serrat-Valera, autoare a c\r]ii ‘Tú puedes aprender a ser feliz’ /’Po]i înv\]a s\ fii fericit’/, partenerul [i familia sunt principalul sprijin al unei persoane în g\sirea fericirii: ‘A se sim]i util [i iubit este fundamental’, spune ea. Familia are un rol determinant pentru fericirea unei persoane, explic\ [i Javier Urra, psiholog specialist în educa]ia copilului: se poate [i trebuie s\ fie educa]i copiii pentru a fi ferici]i. Cum? ‘Cultivându-le valori, precum solidaritatea sau colegialitatea, respectul fa]\ de cel\lalt. Pentru c\ doar cu ajutorul celorlal]i putem g\si fericirea’, explic\ el.
Urra, autor al c\r]ii ‘Recetas para compartir la felicidad’, /Re]ete pentru a împ\rt\[i fericirea/ este unul din promotorii [i sus]in\torii Primului Congres al Fericirii, sponsorizat de Coca-Cola, care se desf\[oar\ s\pt\mâna aceasta la Madrid. ‘Fericirea, când este împ\rt\[it\, cre[te’, asigur\ el. Dar uneori obiectivul nu este de a g\si, ci de a trece peste. Pnetru psihologul María Jesús Álava, autoare între altele a c\r]ii ‘La inutilidad del sufrimiento’, /Inutilitatea suferin]ei/ cheia este de a fugi de stresul pe care îl provoac\ problemele.
‘95% din suferin]\ este inutil\, ne-o cre\m noi în[ine’, spune ea, asigurând c\, de cele mai multe ori, problemele sunt provocate de modul în care le abord\m, nu de fapte reale. A înv\]a s\ ne control\m sentimentele în situa]ii adverse este o aptitudine foarte important\ pentru Álava. ‘În momentele dificile, trebuie s\ continu\m s\ avem încredere în noi în[ine’, explic\ ea. [i chiar dac\ sun\ a glum\, o strategie bun\ poate fi g\sit\ în ceva foarte simplu, ca sim]ul umorului. De exemplu, poate fi considerat\ munca o surs\ de fericire [i nu de stres? Se pare c\ da, potrivit lui Eduardo Jáuregui.
Psihologul, specializat în râs, umor [i psihologie pozitiv\, lucreaz\ cu mai multe companii unde î[i aplic\ tezele privind rela]iile de birou, pentru a crea medii mai propice pentru munc\: ‘Multe companii sunt interesate de aceste tehnici, care au dovedit c\ pot ameliora rezultatele salariatului. Emo]iile pozitive de la începutul zilei ne predispun la munc\’, arat\ el. Ce patru exper]i coincid în necesitatea de a face ceva care ne place: ‘Chiar dac\ nu ne place locul de munc\ putem desf\[ura o activitate care s\ fac\ timpul s\ treac\ mai repede’.


Iat\ un decalog al fericirii propus de exper]i: sunt lucruri pe care le [tie toat\ lumea, dar pe care pu]ini le aplic\:
1. Fericirea nu este o stare de spirit, ci o atitudine în fa]a vie]ii.
2. Trebuie s\ ne propunem s\ fim ferici]i.
3. S\ avem încredere în noi.
4. S\ lu\m lucrurile a[a cum sunt: suntem oameni [i, prin urmare, supu[i gre[elilor.
5. S\ privim problemele de la distan]\ [i s\ punem gândurile înaintea sentimentelor.
6. S\ ne bucur\m [i s\ pre]uim ceea ce avem.
7. S\ facem ceva care s\ ne plac\. S\ c\ut\m activit\]i care s\ ne binedispun\ [i care s\ ne fac\ s\ ne bucur\m de timpul liber.
8. S\ adopt\m o atitudine optimist\ fa]\ de via]\.
9. S\ ne cultiv\m sim]ul umorului, este fundamental s\ putem râde de noi în[ine.
10.S\ ne sprijinim pe familie. {i s\ facem lucruri pentru cei care ne sunt al\turi.

Vezi si

Prin fierberea apei de la robinet sunt eliminate aproape 90% din microplastice

Prin fierberea apei de la robinet înainte de a o bea sunt eliminate aproximativ 90% …