Friday , December 8 2023

Barbatii infideli, supusi unui risc mai mare de infarct

B\rba]ii infideli sunt supu[i unui risc mai mare de infarct, faptul de a-]i în[ela so]ia creând un stres [i un sentiment de culpabilitate care aduc prejudicii s\n\t\]ii, se afirm\ într-un studiu realizat recent de cercet\torii de la Universitatea din Floren]a, informeaz\ lefigaro.fr.

Este infidelitatea o “activitate” riscant\ pentru s\n\tate? Probabil c\ da, au spus cercet\torii italieni, care au sintetizat toate studiile ce au investigat adulterul din cuplu. De[i so]ii infideli par a avea o via]\ sexual\ mai bogat\ [i mai plin\ de satisfac]ii decât so]ii fideli, un anumit num\r de studii au l\sat s\ se în]eleag\ c\ infidelitatea b\rba]ilor poate s\ antreneze un risc cardiovascular mai mare.
Pentru a ajunge la aceast\ concluzie, oamenii de [tiin]\ au recenzat, în baza medical\ Medline, toate articolele publicate în limba englez\ ap\rute înainte de data de 4 decembrie 2011, care con]ineau cuvintele “infidelitate”, “rela]ii extraconjugale” [i “b\rba]i”. Ei au descoperit astfel o serie de studii care afirm\ c\ b\rba]ii devin mult mai des victime ale sindromului mor]ii subite atunci când au o rela]ie adulter\. Un studiu german bazat pe autopsii afirm\ faptul c\ cele mai multe dintre decese, la b\rba]i, se produc pe durata unei rela]ii în afara c\s\toriei [i c\ doar un mic num\r de decese se produc la domiciliul victimei.
“Sexul extraconjugal ar putea fi stresant, întrucât amanta este adeseori mai tân\r\ ca so]ia, iar raporturile sexuale au loc adeseori dup\ un consum excesiv de alcool [i mese copioase”, afirm\ autorii italieni, a c\ror meta-analiz\ a fost publicat\ recent în Journal of Sexual Medicine.
O întâlnire secret\, într-un loc cu care so]ul infidel nu este familiarizat, cauzeaz\ [i o reac]ie fiziologic\ puternic\, caracterizat\ prin cre[terea tensiunii arteriale [i a ritmului cardiac. Sentimentul de culpabilitate fa]\ de so]ie poate contribui [i el la apari]ia stresului psihologic, care cauzeaz\ la rândul s\u o cre[tere a riscului de boli cardiovasculare.
Cu toate acestea, este binecunoscut faptul c\ intimitatea sexual\ are o influen]\ pozitiv\ asupra psihicului, calit\]ii vie]ii [i a s\n\t\]ii. Un studiu american a ar\tat faptul c\ frecven]a raporturilor sexuale are o anumit\ influen]\ asupra longevit\]ii oamenilor, cu condi]ia ca ele s\ aib\ loc într-un cadru sigur [i s\ fie între]inute cu partenerul de cuplu.
“De[i multe lucruri au fost spuse în mass-media, este necesar s\ fie spuse alte multe lucruri”, remarc\ savan]ii italieni, constatând c\ infidelitatea r\mâne un fenomen subestimat, a c\rui frecven]\ real\ este dificil de apreciat. Anumite studii afirm\ c\ între 1,5% [i 4% dintre b\rba]i între]in raporturi sexuale extraconjugale. Alte studii au ajuns la concluzia potrivit c\reia 23% dintre b\rba]i [i-au în[elat actuala partenera de cuplu.
Cercet\torii italieni au avansat, îns\, [i o alt\ ipotez\: rela]iile amoroase monogame ar putea fi o strategie dezvoltat\ de specia uman\ pentru a favoriza protejarea copiilor, securitatea [i capacitatea de supravie]uire.

Vezi si

Franța a votat pentru interzicerea țigărilor electronice de unică folosință

Parlamentul francez a votat în unanimitate pentru interzicerea țigărilor electronice de unică folosință, cunoscute pe …