Sunday , September 25 2022

Atât casatoria, cât si divortul pot provoca cresteri în greutate

Atât c\s\toria, cât [i divor]ul, pot duce la cre[teri în greutate, potrivit unui studiu prezentat la American Sociological Association [i citat de BBC.
În primii doi ani dup\ c\s\torie sau dup\ divor], exist\ un risc crescut de îngr\[are, conform studiului desf\[urat pe 10.071 persoane. Femeile proasp\t c\s\torite risc\ cel mai mult s\ ia în greutate, în unele situa]ii fiind implicat\ s\n\tatea, arat\ autorii cercet\rii de la Ohio State University.
În cadrul studiului, au fost observate cele 10.071 persoane din 1986 pân\ în 2008, fiind monitorizate schimb\rile indicelui de mas\ corporal\ (IMC) [i starea civil\. Cercet\torii au comparat IMC-ul celor care s-au c\s\torit sau au divor]at cu al celor care erau deja c\s\tori]i sau singuri. Comparând datele dup\ mai multe criterii – s\n\tate, educa]ie, loc de munc\, bun\stare/s\r\cie [i sarcin\ -, s-a constat c\ riscul lu\rii în greutate era mai mare în cazul celor proasp\t c\s\tori]i [i al celor divor]a]i.În cazul femeilor, riscul de a înregistra o u[oar\ cre[tere a greut\]ii dup\ c\s\torie a crescut cu 33% (pân\ la trei puncte în IMC), iar riscul de a lua mai mult în greutate (peste trei punct în IMC), cu 48%. Femeile proasp\t divor]ate prezint\ un risc cu 22% mai mare s\ ia pu]in în greutate.
Cât despre b\rba]i, ei risc\ cu 28% mai mult s\ ia în greutate dup\ c\s\torie [i cu 21%, dup\ divor].
Principalul autor al cercet\rii, Dmitri Tumin, arat\ c\, ‘la modul general, dup\ c\s\torie, femeile se îngra[\, lucru care poate constitui un risc pentru s\n\tate’.
Helen Riley de la British Nutrition Foundation spune c\ ‘exist\ schimb\ri semnificative în via]a fiec\ruia, care pot schimba modul de via]\ [i felurile de mâncare cu care se hr\ne[te. Oamenii se descurc\ diferit în astfel de situa]ii, care pot fi pozitive pentru unii”. (Agerpres)

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Virusul care ucide cancerul se dovedește promițător la testele pe oameni

Un nou tip de terapie împotriva cancerului, care folosește un virus comun pentru a infecta …