Thursday , July 25 2024

Asteptarile prea mari creeaza deziluzii utilizatorilor de iPad

Consumatorii încep sa sufere de sindromul ‘hype’: au avut a[tept\ri atât de mari încât acum produsul a început s\-i dezam\geasc\. Unul din fenomenele sociale cel mai des întâlnite în societatea informatica este cunoscut sub numele de ‘hype’, sau cre[tere exploziva a asteptarilor la cump\rarea unui produs: iPad a avut o evolu]ie exemplar\, dar se pare ca a[tept\rile utilizatorilor încep acum sa se ‘dezumfle’, noteaza ziarul ABC.
Cercet\torii cred ca ’emo]ia’ fa]a de iPad a atins deja punctul s\u maxim. Compania de studiu al pie]ei Gartner a analizat ‘ciclul hype’ care stabile[te o ordine a expectativelor actuale ale consumatorilor de tehnologie. Noile ‘gadgeturi’ de care s-a vorbit atât de multe în utimele luni, precum iPadurile [i alte tablete, televizoarele 3D [i cloud computing au atins nivelul lor maxim [i se preg\tesc sa cada în picaj. În spatele lor au ap\rut alte nout\]i pecum televiziunea prin Internet, Realitatea Amplificata sau traducerea simultana automatizat\.
Defini]ia Hype a fost data chiar de Jackie Fenn, vicepre[edinta companiei: ‘Ceea ce se întâmpla este faptul ca oamenii î[i fac iluzii prea mari fa]a de aceste produse tehnologice [i apare astfel un moment de vârf al acestor a[tept\ri prea umflate când oamenii cred ca vor avea totul daca îl cump\r\, daca nu vor fi marginaliza]i’. Este o situa]ie în care a ajuns [i iPad care a fost lansat în prim\vara aceasta. El a b\tut recordul de vânz\ri în lunile care au urmat.
Sute de consumatori l-au cump\rat doar pentru a-l folosi ca simplu e-reader pentru a-[i da seama apoi ca are o mare cantitate de func]ii pe care nici m\car nu [tiu sa le foloseasc\, dar ca nu cuprinde ceea ce aveau de fapt nevoie. Este [i motivul pentru care Garner prevede acum ca se vor resim]i o ampla frustrare.
‘De fapt, în acest moment tehnologia înca nu s-a maturizat, de aceea multa lume care o încearca nu simte ca ceea ce au cump\rat serve[te întru totul nevoilor lor’, adauga Fenn. Se creeaza astfel un sentiment de deziluzie mai puternic decât daca nu ar fi cump\rat deloc produsul. Mai târziu, când vor asimila întregul poten]ial, vor reveni la o stare mai pu]in agresiv\.
Avertismentul speciali[tilor vine într-un moment în care multe companii au deja preg\tite noi produse pentru aceste domenii, cu o avalan[a de televizoare 3D [i tablete Android care sunt a[teptate de Cr\ciun. Cu o alta gama de pre]uri [i diferite func]ionalit\]i care spera sa satisfaca un grup de consumatori mai pu]in ‘hype’.
În ce prive[te pre]urile, merita amintit ca fabricarea unui iPhone 4 în China costa doar 6,54 de dolari (4,6 euro) bucata, ceea ce înseamna 1,1 la suta din pre]ul de la vânzare, potrivit anali[tilor de pia]a de la iSuppli. Este un aspect care merita re]inut în contextul înmul]irii denun]urilor fa]a de condi]iile de munca f\cute de muncitorii de la Foxconn, firma cu sediu în China care fabrica iPhone, la care se adauga [i un val de sinucideri misterioase.

Vezi si

Mirosul stresului la oameni afectează starea emoțională a câinilor 

 Mirosul stresului la oameni afectează starea emoțională a câinilor și îi poate împinge să facă …