Saturday , December 3 2022

Anticorpi care blocheaza dezvoltarea maladiei Alzheimer, descoperiti de savantii britanici

Cercet\torii britanici au descoperit c=]iva anticorpi capabili s\ blocheze procesul de dezintegrare a sinapselor dintre celulele cerebrale, care cauzeaz\ maladia Alzheimer, `n cadrul unui studiu realizat pe [oareci, publicat mar]i, `n Journal of Neuroscience, informeaz\ AFP.
Potrivit oamenilor de [tiin]\ britanici de la University College din Londra, descoperirea lor ar putea deschide calea spre ob]inerea unui tratament eficient pentru pacien]i umani.
Maladia Alzheimer este caracterizat\ prin formarea de depozite anormale de proteine, peptide beta-amiloide, la nivelul sinapselor, `mpiedic=ndu-le pe acestea s\ `[i `ndeplineasc\ rolul lor de comunicator `ntre neuroni.
Anticorpii descoperi]i neutralizeaz\ func]ionarea Dkk1, o protein\ apropiat\ de beta-amiloide, bloc=nd efectele ei toxice asupra sinapselor, a explicat Patricia Salinas, de la departamentul de biologie celular\ din cadrul University College din Londra, coordonatoarea studiului.
Biopsiile realizate postmortem asupra ]esuturilor cerebrale ale persoanelor suferind de Alzheimer au eviden]iat concentra]ii ridicate de protein\ Dkk1, dar, p=n\ acum, nimeni nu [tia ce `nseamn\ acest lucru, a precizat cercet\toarea britanic\.
Savan]ii au descoperit c\ peptida beta-amiloid\ stimuleaz\ sinteza proteinei Dkk1, care, la r=ndul ei, provoac\ dezintegrarea sinapselor din hipocampus, o zon\ a creierului care joac\ un rol cheie `n procesele de `nv\]are [i memorare.
Testele realizate pe creierele [oarecilor au demonstrat faptul c\ toate sinapsele tratate cu ace[ti anticorpi au r\mas s\n\toase.
`n ciuda unor descoperiri importante f\cute `n ultimii ani `n ceea ce prive[te descifrarea mecanismelor moleculare ale maladiei Alzheimer, niciun tratament eficient nu a fost conceput p=n\ `n prezent pentru a opri progresia acestei maladii neurodegenerative cu efecte devastatoare.
Maladia Alzheimer, cea mai frecvent\ form\ de demen]\ `nt=lnit\ la persoanele `n v=rst\, se caracterizeaz\ printr-o acumulare de pl\ci beta-amiloide – un tip de proteine – `n creier [i prin depuneri fibroase, formate de proteina tau `n neuroni. Boala provoac\ pierderea progresiv\ [i ireversibil\ a facult\]ilor mintale. Maladia Alzheimer afecta aproape 36 de milioane de persoane pe plan mondial `n anul 2010.

Vezi si

OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directorul OMS avertizează că o nouă variantă îngrijorătoare a COVID ar putea apărea

Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „îngrijorătoare”, spune …