Monday , September 26 2022

Antibioticele vindeca racelile – doar un mit

O p\trime din popula]ie consider\ `n mod eronat c\ antibioticele s`nt indicate `n tratarea r\celilor [i a tusei, dup\ cum arat\ Agen]ia britanic\ de Protejare a S\n\t\]ii. Aceste medicamente nu pot trata virusurile, acestea fiind cea mai comun\ cauz\ a problemelor respiratorii.
Exper]ii `n imunitate avertizeaz\ [i ei, potrivit BBC, asupra acestei probleme, c\ci antibioticele folosite f\r\ judecat\ [i `n exces duc la obi[nuirea corpului cu acestea, iar atunci c`nd va fi cazul cu adev\rat organismul nu va mai func]iona a[a cum trebuie. Virusurile vor dezvolta rezisten]\ [i vor fi foarte greu de comb\tut.
Mul]i se trateaz\ singuri acas\, f\r\ s\ cear\ sfatul medicului.
~n plus, nici medicii nu s`nt at`t de precau]i pe c`t ar trebui s\ fie, avertizeaz\ speciali[tii, c\ci `n 97% dintre cazuri, atunci c`nd s`nt rugati de pacien]i s\ prescrie antibiotice, o fac, f\r\ s\ se g`ndeasc\ la efectele secundare.
Antibioticele nu fac dec`t s\ sporeasc\ riscul de noi r\celi, chiar mai frecvente, din cauza imunit\]ii sc\zute, dup\ cum explic\ dr. Clare Gerada, de la Colegiul Regal din Marea Britanie.(ziare.com)

Vezi si

cercetatori, Obiectiv, virus, nou, China, transmis, porc

Virusul care ucide cancerul se dovedește promițător la testele pe oameni

Un nou tip de terapie împotriva cancerului, care folosește un virus comun pentru a infecta …