Analizele ADN, în sprijinul teoriei ca unii chinezi ar fi originari din Roma Antica

reportersite
30 noiembrie 2010, 18:06

Teste ADN efectuate pe locuitorii unui sat din vestul Chinei duc la concluzia ca ace[tia ar fi înrudi]i cu popula]ii europene. Un universitar britanic considera în anii 1950 ca acest sat ar fi fost fondat în anul 36 î.e.n. de legionari romani, relateaza site-ul maxisciences.com.

Ochi verzi, p\r blond – sunt caracteristici occidentale nea[teptate, prezente la locuitorii unui sat din vestul Chinei. Analizele genetice efectuate au ar\tat ca aproape doua treimi din locuitorii din Liqian au o îndep\rtata origine caucaziana (termen anglo-saxon care desemneaaza rasa’ alb\’). Studiile vin în sprijinul teoriei lansate în anii 1950 de Homer Dubs, profesor de istorie la Oxford, care f\cea leg\tura – hazardat\, potrivit unora dintre colegii s\i – între doua episoade istorice: pe de-o parte, presupusa ‘dispari]ie’ a 145 de legionari romani în zona actualului Iran în anul 53 î.e.n., dupa înfrângerea lui Crassus de c\tre par]i; pe de alta parte, crearea satului Liqian în anul 36 î.e.n. de c\tre solda]ii armatei hunilor, captura]i de du[manii lor, chinezii din dinastia Han.

Profesorul Dubs considera ca solda]ii romani s-au îndreptat spre est [i s-au înrolat ca mercenari la huni, ajungând în China, mai întâi prizonieri [i apoi fondatori ai localit\]ii Liqian. Însa profesorul universitar chinez Yang Gongle este de p\rere ca satul ar fi fost fondat în anul 104 î.e.n., cu mult înainte de presupusa venire a romanilor, iar antropologul Maurizio Bettini spune ca nicio proba materiala – moneda sau arma roman\, de exemplu – nu sprijina teza lui Dubs.

reportersite