Saturday , March 2 2024

“Alcolaserul”, o noua arma ruseasca împotriva soferilor în stare de ebrietate

Un detector de alcool la distan]\, denumit “Alcolaser”, conceput pentru a deveni o nou\ “arm\” în lupta împotriva [oferilor în stare de ebrietate, a fost prezentat, mar]i, la Moscova, cu ocazia unei expozi]ii interna]ionale de echipamente [i sisteme de securitate utilizate de poli]ie.

Fabricat de grupul Laser Systems din Sankt Petersburg [i de un institut specializat din cadrul ministerului de Interne din Rusia, aparatul este echipat cu un laser care poate s\ detecteze de la distan]\ vaporii de alcool, informeaz\ AFP.

Dispozitivul, care detecteaz\ [i vaporii emana]i dup\ consumul unui singur pahar de votc\, este eficient chiar [i la viteza de 120 de kilometri/ or\.

Raza laser care str\bate habitaclul automobilului testat nu este periculoas\ pentru ochii conduc\torului auto, nici pentru corpul uman în general, au explicat autorii acestei inven]ii.

Aparatul va avea nevoie de o perioad\ de testare de aproximativ un an [i va putea fi folosit de poli]ia rutier\ rus\ începând din 2012.

Începând din 6 august 2010, [oferii ru[i sunt obliga]i prin lege s\ nu se urce la volan dup\ ce au consumat alcool. Interdic]ia a fost adoptat\ la cererea pre[edintelui rus Dmitri Medvedev.

Rusia ocup\ unul dintre ultimele locuri în topul mondial privind siguran]a rutier\, dar [i în ceea ce prive[te raportul dintre num\rul victimelor accidentelor rutiere [i num\rul automobilelor înregistrate în aceast\ ]ar\. Num\rul victimelor a sc\zut în 2009, la circa 26.000, dup\ ce înregistrase un “vârf” de 36.000 în anul 2007.

Vezi si

Dr. Cobuz – Riscurile și beneficiile dietei vegetariene

Conceptul alimentației vegetariene a început să se dez­volte încă din antichitate. Motivele pentru care s-au …