Zona metropolitană Suceava 2014 – 2020: 54 de proiecte în valoare de 700 de milioane de euro, bani de niciunde

reportersite
24 martie 2015, 8:38

Parcuri industriale, campusuri universitare, rute ocolitoare, monumente istorice reabilitate, drumuri şi şcoli refăcute în cele 15 localităţi ale zonei  dar şi piste de biciclete, zone de promenadă şi derdeluşuri, investiţii cu surse de finanţare indicate. Ion Lungu, primarul municipiului reşedinţă de judeţ, face apel la parlamentarii din zonă ca măcar a doua parte a rutei ocolitoare, cea prin Bosanci –  Ipoteşti – Tişăuţi – Salcea, să fie susţinută pentru un aviz favorabil în vederea accesării de fonduri europene pentru proiect 

zona metropolitana harta [800x600]

Realizarea în totalitate a proiectelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare “Zona Metropolitană Suceava” ar însemna investirea în localităţile cuprinse în această asociaţie, plasate în jurul municipiului reşedinţă de judeţ, mai toate de altfel, cu excepţia comunei Scheia, unde consilierii locali nu au votat intrarea în structură, ar putea însemna, în următorii 5 ani, investiţii de peste 700 de milioane de euro, dacă cele mai importante proiecte vor fi puse în practică.

Un studiu realizat de AVENSA Consulting SRL denumit Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Suceava pentru perioada 2014 – 2020,  aprobat anul trecut de reprezentanţii celor 15 unităţi administrativ teritoriale incluse în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Suceava”, include nu mai puţin de 54 de proiecte importante, pe trei componente – proiecte integrate ale Zonei Metropolitane, implementate în parteneriat cu municipiul Suceava împreună cu celelalte unităţi adminsitrativ – teritoriale, în număr de 11 estimate la o valoare totală de 1.524 milioane de lei; proiecte ale municipiului Suceava, în număr de 21, estimate la o valoare totală de 558 milioane de lei şi, ca o a treia componentă, proiecte integrate ale celorlalte localităţi componente ale Zonei Metropolitane Suceava, 22 la număr, pentru realizarea cărora a fost estimată suma de 1.871 milioane de lei. Mai trebuie spus că, alături de acestea, studiul mai cuprinde ca deziderate, alte peste 40 de provocări, dintre cele mai diverse, de la modernizarea Gării Iţcani şi a Palatului Copiilor, la amenajarea de piste de biciclete în municipiul Suceava şi în Zona Metropolitană,  amenajări de case memoriale, construcţia unui sediu pentru un teatru şi o filarmonică în Suceava, amenajarea de noi zone de promenadă, construirea unui derdeluş pentru sănii pe un versant din municipiul Suceava şi multe altele, pentru care nu s-a făcut un calcul a valorii investiţiilor.

Proiecte integrate în zona metropolitană Suceava – 1.524 milioane de lei

In prima categorie enumerată, proiectele integrate la nivelul întregii zone metropolitane au fost stabilite în cadrul grupurilor de lucru de la nivel metropolitan la care au fost invitaţi toţi reprezentanţii unităţilor administrativ – teritoriale componente a zonei metropolitane. Din cele 11, cele mai vizibile, sunt înfiinţarea Parcului industrial “Bucovina” Suceava, pentru care ar trebui 25 de milioane de lei, proveniţi din planuri de dezvoltare europene, parteneriat public privat şi bugetul local al municipiului Suceava; construcţia Complexului Sportiv al municipiului Suceava, investiţie de 83,5 milioane de lei, cu bani de la bugetul local şi de la bugetul de stat; realizarea unui sistem de transport public ecologic interurban în Zona Metropolitană Suceava, o investiţie de 171 milioane de lei, ce s-ar putea realiza de la bugetul local plus fonduri europene; reabilitarea mai multor drumuri judeţene, investiţii de diferite valori, pentru care se aşteaptă şi o contribuţie a Consiliului Judeţean. Două proiecte importante incluse la acest capitol sunt închiderea inelului ocolitor Sud – est al municipiului Suceava pe ruta Bosanci – Ipoteşti – Tişăuţi – Salcea, o investiţie estimată la 170 de milioane de lei, cu spe-ranţe că banii ar putea fi obţinuţi din fonduri europene, cu cofinanţare de la Bugetul de Stat precum şi construcţia Campusului universitar II al Universităţii “Stefan cel Mare” Suceava pentru care ar fi nevoie de 900 de milioane de lei, sursele de finanţare indicate fiind pe rând – bugetul de stat, fonduri europene, cre-dite, fonduri proprii ale universităţilor, parteneriate public – private.

Proiecte pentru municipiul Suceava – 558 milioane de lei

Al doilea capitol îl reprezintă proiectele specifice ale municipiului Suceava, 21 la număr, în valoare totală estimată de 558 de milioane de lei. Conform studiului AVENSA, acestea au fost stabilite ca urmare a interviurilor avute cu reprezentanţii primăriei municipiului Suceava şi a grupurilor de lucru organizate la nivel local cu diferitele categorii de actori interesaţi.

Reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Suceava un proiect de 80 de milioane de lei ar urma să fie realizat din bani europeni şi bugetul local. Un altul, mai de anvergură, care necesită investiţii de 135 de milioane de lei de la bugetul de stat, POR şi fonduri proprii ale proprietarilor vizează reabilitarea termică a 10.000 de apartamente din municipiul Suceava. Construcţia de centre sociale pentru copii şi persoane cu dizabilităţi, valorificarea monumentului instoric Curtea Domnească pentru circuitul turistic local regional şi naţional, proiect de 22 milioane de lei este de asemenea pe lista de priorităţi la acest capitol, indicându-se ca surse de finanţare surse europene şi bugetul local, la fel ca şi pentru înfiinţarea de noi spaţii versi şi reabilitarea celor existente din municipiul Suceava, pentru care investiţie ar fi nevoie de 13,5 milioane de lei. Pentru extinderea şi modernizarea sistemului public de iluminat din municipiul Suceava prin corpuri de iluminat eficiente energetic ar urma să se aloce 45 de milioane de lei din bugetul local şi o concesiune în parteneriat public privat, o sumă asemănătoare fiind recomandată pentru construcţia de locuinţe sociale în municipiul Suceava la care s-ar adăuga un proiect în valoare de 78,5 milioane de lei, cu finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local pentru construcţia de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri (ANL) în municipiul reşedinţă de judeţ.

Proiecte ale celorlalte localităţi din zona metropolitană  – 1.871 milioane de lei

O a treia componentă a studiului realizat şi aprobat de membrii Asociaţiei de tip “Zonă Metropolitană” Suceava o reprezintă proiectele integrate ale celorlalte localităţi componente ale Zonei Metropolitane Suceava, 22 la număr, pentru realizarea cărora a fost estimată suma de 1.871 milioane de lei. Menţiunea care trebuie făcută este aceea că  acestea au fost stabilite plecând de la lista proiectelor individuale ale localităţilor componente în cadrul grupurilor de lucru de la nivel metropolitan, la care au fost invitaţi reprezentanţii tuturor localităţilor componente.

Cele mai importante proiecte vizează necesitatea unor investiţii concrete pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din localităţile componente ale Zonei Metropolitane Suceava, banii necesari fiind de aproximativ 15 milioane de lei, sursele de finanţare indicate fiind bugetele europene, naţionale şi locale; reabilitarea infrastructurii locale de transport în localităţile Hânţeşti, Stroieşti, Siminicea, Moara, Ipoteşti, Dumbrăveni, Bosanci, Udeşti, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi, Vereşti ar necesita 90 de mi-lioane de lei, bani ce ar putea fi obţinuţi de la bugetul CJ sau prin PNDR 2014 – 2020. Extinderea şi  reabilitarea sistemelor publice de apă şi canalizare pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al populaţiei din zona metropolitană Suceava la aceste utilităţi ar fi o investiţie de 150 de milioane de lei, rezolvabiă prin finanţări din POS Mediu, PNDR, bugetul CJ şi bugetele locale, până în 2020. Extinderea şi moder-nizarea sistemului de distribuţie a energiei electrice în localităţi precum Bosanci, Dumbrăveni, Hânţeşti, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi, Ipoteşti ar înseamna alte investiţii, apreciate la 45 de mi-lioane de lei, ce s-ar putea face din bugetele locale în parteneriat public – privat.

Un proiect important, cu eventuale consecinţe economice pozitive pe termen lung l-ar reprezenta valorificarea potenţialului de producere a energiei din surse rege-nerabile în localităţile din zona metropolitană, o investiţie apreciată ca necesară fiind de 250 de mi-lioane de lei, în localităţi precum Dumbrăveni, Hânţeşti, Pătrăuţi, Siminicea şi Udeşti care s-ar putea dezvolta cu bani europeni şi parteneriat public – privat. Mai sunt şi multe alte proiecte care au fost incluse în studiul aprobat care totalizează, cum am spus, 3954 de milioane de lei.

Cu corecţiile pe care primarul municipiului Suceava, Ion Lungu le-a făcut, apreciind ce se poate face şi ce nu din propunerile realizatorilor studiului până în anul 2020 în zona metropolitană Suceava, cu cele 15 localităţi aparţinătoare.

Ion Lungu: “Zona metropolitană este un proiect în care eu cred şi sunt convins că timpul o să ne dea dreptate”lungu [800x600]

Primarul muncipiului Suceava, Ion Lungu este iniţiatorul proiectului zonei metropolitane Suceava.  “Zona metropolitană este un proiect în care eu cred şi sunt convins că timpul o să ne dea dreptate, că am făcut un lucru bun având în vedere faptul că principiile de finanţare şi de funcţionare ale Uniunii Europene sunt bazate în primul rând pe numărul de populaţie.  Pentru că aceste fonduri care se dau urmăresc un principiu: cost – eficienţă – beneficiu, ca atare, cu cât numărul populaţiei este mai mare cu atât este mai eficient proiectul. Prin realizarea acestei zone metropolitane, practic, municipiul Suceava şi-a dublat zona, şi-a dublat populaţia de la 100 000 la 200 000, cu tot cu cele 14 localităţi care sunt în componenţa zonei metropolitane”, a explicat primarul Ion Lungu. El a arătat că anul trecut, în acel studiu de fezabilitate al zonei metropolitane au fost incluse foarte multe proiecte. “Sunt proiectele zonei metropolitane care sunt în colaborare cu unităţile administrative, proiecte pe domenii de activitate – pe educaţie, pe cultură, iar cele mai multe proiecte sunt pe infrastructură. Valoarea totală a acestora este în jur de 700 de milioane de lei, vorbesc de cele care pot fi accesate”, a spus primarul Lungu, care a exemplificat că un proiect foarte important este cel legat de transportul în comun al zonei metropolitane, unde există deja aprobări la nivel de principiu în strategia naţională a României înaintată la Bruxelles pentru a achiziţiona 40 de mijloace electrice auto. “Dorim să aducem maşinile electrice în municipiul Suceava şi să redistribuim maşinile pe care le avem în zona me-tropolitană”, a punctat Lungu.

Apel la parlamentari în a face intervenţii la Bucureşti pentru realizarea celei de-a doua părţi a rutei ocolitoare a Sucevei

Un proiect la fel de important în opinia primarului municipiului Suceava este a doua componentă a rutei ocolitoare a Sucevei.  Săptămâna trecută Ion Lungu a încercat să discute la nivel guvernamental finanţarea acestei inviestiţii, se pare că nu cu prea mult succes. “Avem o problemă pe care am încercat să o discut săptămâna trecută la guvern şi fac acum un apel la toţi parlamentarii suceveni să ne ajute. Este vorba despre ruta ocolitoare numărul doi, de pe DN85 – Bosanci  – Ipoteşti – Tişăuţi – Salcea. Din păcate această rută ocolitoare nu este cuprinsă în master-planul de transport care urmează a fi dezbătut şi discutat şi în Parlament, de aceea fac un apel la parlamentarii din Suceava pentru că este un lucru foarte important, este vorba de devierea traficului spre Botoşani”, a spus primarul Ion Lungu. El este convins că în acest an se va termina prima porţiune a rutei ocolitoare, prin Moara – Scheia până la Pătrăuţi “Apelez la toţi parlamentarii suceveni să facă front comun când se discută în Parlament, despre master planul  de transport să prindă aceste două rute oco-litoare şi aşteptăm bineînţeles programul operaţional regional care este schiţat şi trimis la Bruxelles. Sperăm să putem intra pe ruta ocolitoare numărul doi pe fonduri europene având în vedere că probabi-litatea este mai mică să mai fim finanţaţi pe fonduri guvernamentale deoarece avem deja o parte a acestei şosele de centură finanţată prin Ministerul Transporturilor şi trebuie să ţinem cont că multe oraşe din ţară nu au rute ocolitoare”, a mai spus Ion Lungu, care a concluzionat că noul comitet director al Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Suceava” vrea să pregătească fundamentarea bugetului pe anul 2015 al asociaţiei. “Deocamdată aşteptăm să se finalizeze Programul Operaţional Regional şi de Infrastructură Mare în Bruxelles, comisarul european, doamna Corina Creţu a spus că undeva în mai – iunie se vor semna aceste documente. Noi am făcut un lucru inteligent până la urmă la Suceava, unde nu suntem organizaţi pe zona metropolitană conform legii pentru că n-am putut acest lucru fiind un municipiu de rangul doi, dar am făcut o asociere de dezvoltare intercomunitară pe care am numit-o “Zonă Metropolitană” şi care este mai permisivă, deci localităţile se pot asocia între ele în aşa fel încât să promoveze proiecte comune. Suntem prinşi deja în proiecte de 200 de milioane din cele 700 de milioane pe municipiul Suceava şi avem făcute studii de fezabilitate, mă refer la Curtea Domnească şi multe alte proiecte.

Sunt convins că putem să accesăm aceste fonduri”, a mai spus Ion Lungu care a adresat şi o rugăminte la reprezentanţii zonei metropolitane, să-şi pregătească documentele pentru accesare de fonduri în mod sincer, fără să se bazeze pe influenţa politică “pentru în România, dacă se pune problema de influenţă politică, nu este cazul atunci când este vorba de fonduri europene, nu poate să te ajute nimeni dacă nu ţi-ai făcut temele, dacă nu ai documentaţiile clare, dacă nu ai respectat întocmai ghidul solicitantului. Proiectul zonei metropolitane va fi unul de viitor şi vor putea fi accesate multe proiecte pe exerciţiul financiar 2014 – 2020”, a spus Ion Lungu. (Neculai ROSCA)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Cine crede 24/03/2015 la ora 13:03 -

    Nu cred! Hai s-om vorbi -asa cum spun basarabenii! Cine va mai crede?