Saturday , July 20 2024

Zeci de mii de euro platiti de vanatori straini, la inceput de sezon, pentru animalele vanate in judetul Suceava

 21 de cerbi cu trofee `n valoare medie de 2.000 de euro, dar [i mistre]i cu col]i de peste 20 de centimetri lungime au crescut notorietatea fondurilor de v=n\toare administrate de Direc]ia Silvic\ Suceava

Sezonul de toamn\ la v=n\toare pe fondurile care apar]in Direc]iei Silvice Suceava a `nceput bine. Astfel, `ncep=nd cu data de 21 septembrie [i p=n\ pe data de 4 octombrie au fost v=na]i `n p\durile administrate de DS Suceava un num\r de 21 de cerbi. Cerbii au c\zut sub gloan]ele unor v=n\tori veni]i din mai multe ]\ri ale Europei, care au pl\tit `n total, doar pentru trofee, suma de 42.000 de euro, `n medie 2.000 de euro pentru fiecare exemplar. Dac\ mai ad\ug\m [i valorificarea c\rnii v=natului, `n visteria Direc]iei Silvice Suceava au mai intrat `nc\ 10.000 de euro. Tot `n acest interval au fost v=na]i trei mistre]i masculi, cu o valoare `nsumat\ la trofee de 4.000 de euro. Cel mai valoros trofeu a fost achizi]ionat de un v=n\tor cu suma de 1.350 de euro, acesta provenind de la un mascul cu col]i de 26 de centimetri.
Inginerul Cristian Tomniuc, [eful Biroului de V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, a ar\tat c\ ac]iunile cinegetice organizate p=n\ acum pe fondurile de v=n\toare ale DS Suceava au fost pentru v=n\tori din Germania, Austria, Polonia, Ungaria [i Italia. De men]ionat c\ sezonul de v=n\toare, la cerbi [i mistre]i, este `n derulare. Pentru cerbul carpatin comun, perioada de v=n\toare a `nceput `n data de 10 septembrie [i continu\ p=n\ pe 15 noiembrie, tot la acea dat\ urm=nd s\ se `ncheie v=n\toarea la masculii de selec]ie. La mistre]i, perioada de v=n\toare a `nceput `n data de 1 august [i se va termina anul viitor, `n data de 15 februarie.
Dac\ mai ad\ug\m faptul c\ `n urma v=n\torii la cerbi pe l=ng\ trofee se mai adaug\ [i contravaloarea c\rnii, care `nseamn\, p=n\ acum, aproape 10.000 de euro, se poate trage concluzia c\ v=n\torile din p\durile Bucovinei din aceast\ toamn\ au pornit sub bune auspicii. (N.R.)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …