Tuesday , September 27 2022

Zeci de mii de euro platiti de vanatori straini, la inceput de sezon, pentru animalele vanate in judetul Suceava

 21 de cerbi cu trofee `n valoare medie de 2.000 de euro, dar [i mistre]i cu col]i de peste 20 de centimetri lungime au crescut notorietatea fondurilor de v=n\toare administrate de Direc]ia Silvic\ Suceava

Sezonul de toamn\ la v=n\toare pe fondurile care apar]in Direc]iei Silvice Suceava a `nceput bine. Astfel, `ncep=nd cu data de 21 septembrie [i p=n\ pe data de 4 octombrie au fost v=na]i `n p\durile administrate de DS Suceava un num\r de 21 de cerbi. Cerbii au c\zut sub gloan]ele unor v=n\tori veni]i din mai multe ]\ri ale Europei, care au pl\tit `n total, doar pentru trofee, suma de 42.000 de euro, `n medie 2.000 de euro pentru fiecare exemplar. Dac\ mai ad\ug\m [i valorificarea c\rnii v=natului, `n visteria Direc]iei Silvice Suceava au mai intrat `nc\ 10.000 de euro. Tot `n acest interval au fost v=na]i trei mistre]i masculi, cu o valoare `nsumat\ la trofee de 4.000 de euro. Cel mai valoros trofeu a fost achizi]ionat de un v=n\tor cu suma de 1.350 de euro, acesta provenind de la un mascul cu col]i de 26 de centimetri.
Inginerul Cristian Tomniuc, [eful Biroului de V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, a ar\tat c\ ac]iunile cinegetice organizate p=n\ acum pe fondurile de v=n\toare ale DS Suceava au fost pentru v=n\tori din Germania, Austria, Polonia, Ungaria [i Italia. De men]ionat c\ sezonul de v=n\toare, la cerbi [i mistre]i, este `n derulare. Pentru cerbul carpatin comun, perioada de v=n\toare a `nceput `n data de 10 septembrie [i continu\ p=n\ pe 15 noiembrie, tot la acea dat\ urm=nd s\ se `ncheie v=n\toarea la masculii de selec]ie. La mistre]i, perioada de v=n\toare a `nceput `n data de 1 august [i se va termina anul viitor, `n data de 15 februarie.
Dac\ mai ad\ug\m faptul c\ `n urma v=n\torii la cerbi pe l=ng\ trofee se mai adaug\ [i contravaloarea c\rnii, care `nseamn\, p=n\ acum, aproape 10.000 de euro, se poate trage concluzia c\ v=n\torile din p\durile Bucovinei din aceast\ toamn\ au pornit sub bune auspicii. (N.R.)

Vezi si

Laboratoare de informatică și cursuri de digitalizare pentru 600 de copii de la 3 școli din mediul rural, cu sprijinul Fundației Te Aud România și al companiei 3M

Proiectul ”Educație digitală după școală” va începe în această lună și se va derula pe …