Wednesday , November 30 2022

Zece reviste scolare sucevene, laureate la „Concursul national de reviste scolare si jurnalistica”

Zece elevi suceveni, redactori la revistele premiate, vor participa la Tab\ra na]ional\ a revistelor [colare t
Anual, la “Concursul na]ional de reviste [colare [i jurnalistic\” sunt premiate 80 de reviste, la cele dou\ sec]iuni de concurs, gimnaziu [i liceu, cu titlul de “laureat na]ional”, competi]ia adres=ndu-se revistelor scrise [i redactate de elevii de gimnaziu [i liceu.
Edi]ia 2011 a concursului a adus jude]ului Suceava 10 reviste laureate [i posibilitatea particip\rii în Tab\ra na]ional\ a revistelor [colare care se va desf\[ura la Muncel, jude]ul Ia[i, în perioada 25 iunie – 1 iulie 2011, a zece elevi, redactori în colectivele de redac]ie ale revistelor [colare.
Revistele laureate din jude]ul Suceava sunt: revista de atitudine “Joc secund” a Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare”, revista caleidoscop “Interferen]e” a {colii “Mihai Eminescu” R\d\u]i, coordonator prof. Sextilia Cr\ciun, revista [colii “Ceres” a colectivului elevilor de la {coala “Regina Elisabeta” R\d\u]i, coordonator prof. Cristina Amfimov, revista magazin “Dumbrava minunat\”- Clubul Copiilor F\lticeni, coordonator prof. Gheorghe Popa [i prof. Ermolania Dan, revista de crea]ie literar\ “Popas la han”- {coala Nr.4 din Vatra Dornei, coordonator Ancu]a Voivod, revista de cultur\ artistic\ “Noi” a Colegiului de Art\ Suceava, coordonatori Alina Marmeliuc, Dana Trocin, Liliana B\lan [i Iulian Asimionesei, revista caleidoscop “Muguri”- coordonator Angela Sehlanec [i revista de educa]ie pentru mediu “Echo”- coordonator prof. Liviu Hatnean, ambele de la Colegiul Na]ional “E.Hurmuzachi” R\d\u]i, revista magazin “Unu pentru to]i”!- {coala General\ Nr.1, coordonatori prof. Maricica Andronache [i Tamara Brutaru [i revista [colii “Petalele copil\riei”- {coala „Dimitrie P\curariu” {cheia, coordonator Beatrice Filipiuc.
Obiectivele principale ale acestui concurs vizeaz\ cunoa[terea [i popularizarea la nivel na]ional a revistelor concepute [i conduse de elevi, evaluarea [i verificarea experien]ei în domeniul publicisticii [colare, concentarea unui num\r cât mai mare de talente în jurul revistei [colii, precum [i  promovarea pentru exprimare corect\ [i expresiv\ în limba român\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …