Sunday , September 25 2022

Zece din cei 16 contrabandisti saltati de DIICOT, arestati pentru 29 de zile

Dou\ persoane au interdic]ia de ap\r\si ]ara, iar un altul a fost arestat `n lips\ n poli]i[tul de frontier\ `nvinuit va fi cercetat `n stare de libertate n nu mai pu]in de 25 de perchezi]ii domiciliare au fost efectuate `n cursul zilei de luni, `n mai multe localit\]i de pe raza jude]elor Suceava [i Boto[ani [i au fost aduse 16 persoane pentru audieri la sediul DIICOT
Zece dintre contrabandi[tii de ]ig\ri prezen]i la sediul DIICOT Suceava, la `nceputul acestei s\pt\m=ni pentru audieri, au fost trimi[i dup\ gratii, pe numele lor Tribunalul Suceava, emi]=nd ieri, mandate de arestare pentru o perioad\ de 29 de zile. De fapt, au fost aduse cu propunere de arestare preventiv\ 12 persoane, dou\ dintre ele fiind eliberate, ele av=nd interdic]ie de a nu p\r\si localitatea de domiciliu. ~n acest sens, cei care vor sta dup\ gratii sunt: Florin Turc\, Sergiu Adrian Proboteanu, Dorinel }ugui, Ioan Schipor, Doru Ionel Sfichi, Mihai {tefan Irimescu, Cezar Tcaciuc, Daniel Emanuel Procopiuc, Ovidiu Gheorghe Ursache [i P\tr\uceanu Petru. Judec\torii au fost mai bl=nzi `n cazul Narcisei Mariei Tcaciuc [i al lui Constantin Bilibou, eliber=nd pe numele acestora interdic]ii de a nu p\r\si localitatea de domiciliu. De asemnea, magistra]ii suceveni l-au arestat `n lips\ [i pe Mihai Nelica, poli]i[tii c\ut=ndu-l `n prezent pe acesta, pentru a-l trage la r\spundere.
Amintim faptul c\ nu mai pu]in de 25 de perchezi]ii domiciliare au fost efectuate `n cursul zilei de luni, `n mai multe localit\]i de pe raza jude]elor Suceava [i Boto[ani. Conform procurorului [ef DIICOT Suceava, Marius Cazac, `n jude]ul Suceava au fost f\cute 22 de perchezi]ii, localit\]ile vizate fiind Straja, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Bvivol\rie, R\d\u]i, Suceava, Reu[eni [i Siret. Astfel au fost aduse pentru audieri la sediul DIICOT, 16 persoane. Ac]iunea s-a desf\[urat sub coordonarea DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava [i poli]i[tilor din cadrul BCCO Suceava, cu sprijinul lucr\torilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Boto[ani, Serviciul de Opera]iuni Speciale Suceava, Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi Boto[ani, Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava – Serviciul de Interven]ie Rapid\, Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Boto[ani – Serviciul de Interven]ie Rapid\.
De men]ionat c\ pe timpul efectu\rii perchezi]iilor au fost identificate [i ridicate 27.323 pachete ]ig\ri de contraband\, cinci autoturisme, 25 de plicuri cu produse etnobotanice, o sabie, produse pirotehnice, alte bunuri [i `nscrisuri cu valoare probatorie.
De asemnea, `n urma perchezi]iilor au fost destructurate patru re]ele de contrabandi[ti din jude]ul Suceava, ce comercializau ]ig\ri [i alte jude]e cum ar fi Neam] [i Buz\u, dar [i `n municipiul Bucure[ti. Cercet\rile pentru descoperirea [i anihilarea re]elelor de contrabandi[ti au `nceput `nc\ din luna octombrie a anului trecut, fiind efectuate cercet\ri fa]\ de Florin Turc\, de 43 de ani din municipiul Suceava. Astfel, `n urma activit\]ilor operative complexe s-a stabilit c\ pe raza jude]elor Suceava [i Boto[ani `[i desf\[oar\ activitatea patru grupuri infrac]ionale specializate `n introducerea ilicit\ `n România din Ucraina [i valorificarea unor `nsemnate cantit\]i de ]igarete de contraband\. Astfel, zece persoane apar]in=nd celor patru re]ele au fost introduse `n arestul preventiv al IPJ Suceava, `nc\ un individ fiind c\utat de poli]i[ti pentru a putea fi `ncarcerat. (Paul BONDAR)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …