Wednesday , November 30 2022

Workshop interna]ional organizat de Facultatea de Geografie din cadrul USV

Departamentul de Geografie din cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie a Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava desf\[oar\ `n perioada 9-12 iunie un workshop interna]ional ce vizeaz\ dezbaterea schimb\rilor climatice `n regiunile balcanice [i carpatice din ultimele dou\ milioane de ani.
“Climate Change `n the Carpathian- Balkan region during late Plistocene and Holocene” reprezint\ un proiect ambi]ios `ntreprins de lector dr. Marcel M`ndrescu, profesor de geografie-fizic\ din cadrul Facult\]ii de Geografie. “Am ini]iat acest proiect pe care l-am `naintat spre finan]are unor dou\ mari organiza]ii interna]ionale ‘Past Global Changes- Pages’ [i ‘Mountain Research Initiative Europe- MRI’ care au acceptat s\ finan]eze aceast\ prim\ edi]ie a proiectului nostru. Pre[edin]ii acestor prestigioase institute interna]ionale se afl\ `n prezent la universitatea noastr\ [i se implic\ activ `n planul  nostru, lucru ce ne ofer\ o perspectiv\ optimist\ asupra continuit\]ii proiectului”, a declarat Marcel M`ndril\.
La eveniment iau parte 55 de invita]i, 40 dintre ace[tia provenind de la institute [i universit\]i din zona balcanic\, respectiv Slovenia, Ungaria, , Bulgaria, Polonia, Serbia, dar [i din USA, Germania sau Anglia .
~n decursul celor patru zile dedicate evenimentului, vor fi organizate mai multe dezbateri libere, sesiuni de grup [i prezent\ri care vizeaz\ arhivele de mediu care au influen]at de-a lungul timpului dinamica climei din regiunea balcanic\ [i carpatic\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …