Sunday , October 2 2022

Vremea favorabila a permis continuare lucrarilor la modernizarea strazilor

Lucr\rile pe fonduri europene se deruleaz\ `n continuare, `n ciuda estim\rilor ini]iale care nu includeau [i luna noiembrie `n planul de activitate n str\zile din zona Burdujeni sat sunt aproape de finalizare, iar `n interiorul parcajelor se va putea lucra chiar [i pe timp de iarn\ n primarul Ion Lungu a anun]at c\ mai exist\ probleme tehnice de clarificat `n zona pode]elor [i a intersec]iilor cu str\zile nemodernizate, `n Burdujeni
Primarul Ion Lungu a solicitat ieri, `n cadrul comandamentului s\pt\m=nal, solu]ii din partea speciali[tilor care se ocup\ de partea tehnic\ a proiectului pe fonduri europene pentru modernizarea str\zilor Plevnei, C\pitan Grigore Andrei [i Victor Babe[ din zona Burdujeni Sat. ~n ciuda faptului c\ vremea bun\ a permis un avans al acestor lucr\ri, muncitorii sunt bloca]i pe strada Victor Babe[, din cauza faptului c\ un pode] a fost cobor=t mai jos dec=t trebuia. “Este a[teptat\ solu]ia proiectantului, pentru c\ momentan muncitorii nu [tiu cum s\ continue. O alt\ problem\ ]ine de deversarea apelor pluviale de pe str\zile mai mici nemodernizate care se intersecteaz\ cu strada C\pitan Grigore Andrei”, a anun]at primarul municipalit\]ii. Acesta a cerut inginerilor s\ g\seasc\ urgent o rezolvare pentru colectarea apelor, astfel `nc=t s\ nu se distrug\ str\zile proasp\t modernizate la trecerea toren]ilor. “Vrem s\ facem un sistem de preluare a apelor care vin de pe str\zile nemodernizate `n a[a fel `nc=t s\ nu avem surprize cu apele necolectate”, a completat acesta.
Vremea bun\ a permis recuperarea unor `nt=rzieri [i pe strada Plevnei, care se apropie de finalizare. Primarul a atras aten]ia dirigin]ilor de [antier s\ urm\reasc\ lucr\rile `n curs de derulare [i s-a declarat mul]umit de faptul c\ a fost recuperat mult din ce s-a pierdut din cauza tergivers\rilor legate de licita]ii. “Speciali[tii spun c\ at=t timp c=t sunt temperaturi pozitive pe timp de zi se mai poate `nc\ turna beton la rigole. Eu cred c\ s-a lucrat destul de bine pe toate cele trei str\zi, chiar dac\ mai sunt ni[te probleme de clarificat”, a ad\ugat Lungu. Strada Mitropoliei a fost [i ea finalizat\, iar la momentul actual, pe cele trei str\zi din Burdujeni Sat se mai pune `nc\ balastru, piatr\ spart\ [i folie protectoare. Anul viitor urmeaz\ s\ fie luate `n calcul [i lucr\rile de asfaltare ale str\zilor din Burdujeni Sat.
{i pe celelalte proiecte care se deruleaz\ pe fonduri europene lucr\rile merg conform graficelor. ~n ceea ce prive[te parcajele subterane, primarul a anun]at c\ se lucreaz\ `n interior, inclusiv la instala]iile de ventila]ie, la instala]iile de iluminat [i cele pentru incendii, [i c\ activitatea va putea fi continuat\ probabil pe toat\ perioada iernii, `n func]ie de temperaturile `nregistrate. Pavajul pietonal din zona modernizat\ dintre strada Nicoale B\lcescu [i Biserica Sf=ntul Dumitru urmeaz\, de asemenea, s\ fie finalizat `n cel mai scurt timp, cel mai probabil p=n\ la sf=r[itul lunii. “Am stabilit un model de l\mpi care trebuie s\ vin\ din import, sper\m s\ vin\ cel t=rziu p=n\ `n data de 10 decembrie, s\ avem esplanada finalizat\ dup\ ce le instal\m”, a mai spus, ieri, primarul municipalit\]ii.
La Centrul Tradi]iilor Populare se lucreaz\ la momentul actual la [arpant\. Lungu a declarat c\ urmeaz\ s\ primeasc\ mostrele pentru acoperi[, pentru a stabili `mpreun\ cu speciali[tii [i cu dirigin]ii de [antier culoarea poilicarbonului care va fi folosit pentru acoperi[.
Legat de iluminatul public, promisiunile firmei care s-a ocupat de acest proiect sunt ca p=n\ la sf=r[itul s\pt\m=nii s\ fie aprinse toate l\mpile pe noul sistemul, din zona Galeria Mall p=n\ `n centrul ora[ului. Inaugurarea noului sistem de iluminat ar urma s\ fie, astfel, simultan\ cu aprinderea instala]iilor de s\rb\tori, pe data de 1 decembrie. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …