Wednesday , May 22 2024

Vosganian sustine acordarea de stimulente angajatilor din Finante

N „Nu po]i s\ solici]i acestor oameni s\ combat\ evaziunea fiscal\, s\ reduc\ arieratele [i s\ se a[eze la frontiera dintre interesul public [i interesul privat f\r\ s\ le dai un minim de demnitate”, a declarat, la Suceava, fostul ministru de Finan]e

Vicepre[edintele PNL, senatorul ie[ean Varujan Vosganian a declarat, s=mb\t\, la Suceava, c\ PNL sus]ine acoradrea `n continuare de stimulente angajan]ilor din Ministerul de Finan]e [i unit\]ilor subordonate din teritoriu. El a motivat prin faptul c\ nu se pot face discrimin\ri `ntre salariul unui inspector fiscal [i salariul unui inspector [colar [i de aceea pentru inspectorii fiscali trebuie s\ fie acordate stimulente `n func]ie de realiz\rile pe care le au. Conform lui Varujan Vosganian, din zona economiei gri s-ar putea aduce la buget `ntre opt [i 12 miliarde de euro, `ns\ `n condi]iile `n care inspectorii fiscali nu vor fi motiva]i atunci [ansele s\ fie aduse la buget aceste sume sunt minime. „Nu po]i s\ solici]i acestor oameni s\ combat\ evaziunea fiscal\, s\ reduc\ arieratele [i s\ se a[eze la frontiera dintre interesul public [i interesul privat f\r\ s\ le dai un minim de demnitate”, a declarat fostul ministru de Finan]e. ~n opinia fostului ministru de Finan]e, stimulentele ar trebui, din spirit de echip\, s\ fie acordate tuturor angaja]ilor din sistem, nu doar inspectorilor. „Aceste stimulente trebuie s\ fie date tuturor. Este jenant ca [oferul care aduce un inspector [i a[teapt\ trei ore `n fa]\ s\ nu ia stimulentul, iar inspectorul s\ ia. Spiritul de echip\ `nseamn\ s\ `i respec]i pe to]i”, a mai spus Varujan Vosganian. El a men]ionat c\ atunci c=nd a fost ministru al Economiei [i Finan]elor a `ncercat s\ `[i protejeze oamenii at=t c=t a putut, compar=nd angaja]ii din sistemul respectiv cu garda pretorian\ [i spun=nd c\ „personalul din Finan]e trebuie s\ asigure soliditatea unei administra]ii”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …