Tuesday , September 21 2021

Vosganian – Comunitatea armeana din România este cel mai bine tratata dintre toate comunitatile armene

Pre[edintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, a declarat, sâmb\t\, la Suceava c\ în România comunitatea armean\ are cea mai bun\ pozi]ie în raport cu orice comunitate armean\ de pe glob, iar Suceava este singurul loc unde armenii au construit cele mai multe biserici [i m\n\stiri.
“În România, comunitatea armean\, are cea mai bun\ pozi]ie în raport cu orice comunitate armean\ de pe glob. Nu exist\ nic\ieri un tratament atât de prietenos fa]\ de comunitatea armean\ cum e în România”, a spus, într-o conferin]\ de pres\, Varujan Vosganian.
El a spus c\ România este singura ]ar\ care ofer\ drepturi politice comunit\]ii armene, este singura ]ar\ în care comunitatea armean\ ca atare este reprezentat\ în parlament de un deputat cu drepturi depline.
De asemenea, pre[edintele Uniunii Armenilor din România (UAR) a spus c\ România este singura ]ar\ care include în legea bugetar\ sus]inerea minorit\]ilor [i este singura ]ar\ în care preo]ii armeni sunt salariza]i [i unde capul Bisericii ortodoxe are rang diplomatic [i este asimilat cu secretarii de stat.
“Nu exist\ nicio alt\ ]ar\ în lume în care Guvernul s\ fi f\cut atâtea eforturi pentru conservarea patrimoniului armenilor”, a spus Vosganian.
El a mai spus c\ Suceava este locul din lume unde armenii, în afara ]inuturilor istorice [i locurilor sfinte, au construit cele mai multe biserici [i m\n\stiri.
“Nu exist\ în lume, de la New York [i Los Angeles pân\ la Paris [i Buenos Aires vreun loc în care armenii s\ fi construit trei biserici [i dou\ m\n\stiri. De altminteri nu exist\ niciun loc în afara ]inuturilor istorice [i ale locurilor sfinte în care armenii s\ fi f\cut m\n\stiri. Locul acesta are o rezonan]\ istoric\ cu totul excep]ional\. Este singurul loc din diaspora care este loc de pelerinaj pentru credincio[ii de toate etniile. Suceava, din aceast\ perspectiv\, trebuie s\ fie mult mai cunoscut\”, a spus Varujan Vosganian.
El a men]ionat c\ în 2012, când se vor s\rb\tori 500 de ani de la construc]ia M\n\stirii Hagigagdar din apropierea Sucevei, vor fi numeroase evenimente la care vor participa armeni din întreaga lume.
Vosganian a mai spus c\ este posibil ca m\n\stirile armene Zamca [i Hagigadar s\ aib\ din nou c\lug\ri [i c\lug\ri]e.
Varujan Vosganian a participa la M\n\stirea Zamca din Suceava, la tab\ra de var\ a tinerilor armeni în cadrul c\reia au loc conferin]e cu teme privind istoria Armeniei, cultura armean\, Biserica Armean\, dar [i genocidul, trecutul [i viitorul comunit\]ii armene din România.
Pre[edintele Uniunii Armenilor din România consider\ c\ aceast\ tab\r\ trebuie s\ devin\ un loc de întâlnire a tinerilor din întreaga diaspor\.

Vezi si

85 de noi infectări cu coronavirus în județul Suceava, incidență de 1,86 la mia de locuitori. 20 de copii la ATI în toată țara

În ultimele 24 de ore, județul Suceava a înregistrat 85 de cazuri de infectare cu …