Wednesday , April 17 2024

Vom plati pe gunoi mai mult decat impozitul pe locuinta

N unii [efi de asocia]ii de proprietari se `mpotrivesc ini]iativei primarului Ion Lungu de a schimba modul de percepere a taxei de salubizare, `ns\ primarul le-a replicat c\ de[i este cea mai mic\ tax\ din ]ar\ mul]i suceveni refuz\ s\ pl\teasc\ n “pentru a nu transforma Suceava `n Napoli”, conducerea Prim\riei vrea ca taxa s\ fie pus\ pe suprafa]a locuin]ei, nu pe persoan\ n
{efii asocia]iilor de proprietari din municipiului Suceava nu agreeaz\, `n mare parte, introducerea unei modalit\]i de perecepe a taxei de salubritate, care nu se va mai face `n func]ie de num\rul de persoane, ci pe suprafa]a fiec\rei locuin]e. Aceast\ nou\ modalitate de taxare ar putea intra `n vigoare de la 1 ianuarie 2011, numai c\ unii [efi de asocia]ii de proprietari sus]in c\ `n acest fel, este posibil ca taxa aceasta s\ fie mai mare dec=t impozitul pe locuin]\. Unul din cei mai vehemen]i critici ai acestei ini]iative [i care, de altfel, a fost cel care a pus `n acest fel problema este Aurel Nechiforeanu, pre[edintele asocia]iei 25. El a catalogat drept o „abera]ie total\” pentru c\ gunoiul nu `l face suprafa]a locuibil\, ci persoana. Aurel Nechiforeanu a ar\tat c\ pentru apartamentul pe care `l are `n zona central\ va pl\ti o tax\ de salubrizare de 144 de lei, `n timp ce impozitul pentur aceaast\ locuin]\ se situeaz\ `n jurul a 120 de lei.
De cealalt\ parte, unul din directorii din Prim\ria Suceava, Mihai Hostiuc, l-a `ntrebat pe Aurel Nechiforeanu dac\ el [i-a pl\tit taxa de salubrizare, spiritele `ncing=ndu-se [i fiind nevoie de interven]ia primarului pentru a mai temepra un pic lucrurile. Lui Aurel Nechiforeanu i s-a spus, totodat\, c\ taxa de salubrizare nu este perceput\ doar pentru c\ratul gunoiului, ci [i pentru alte activit\]i ce ]in de `ntre]inerea [i `nfrumuse]area ora[ului. Al]i [efi de asocia]ii au spus c\ ora[ul nu este curat, `ns\ primarul a replicat c\ `n ora[e precum Bac\u, Boto[ani sau Oradea taxa de salubrizare este cel pu]in dubl\ fa]\ de cea actual\ perceput\ la Suceava iar `n aceste condi]ii nu este de mirare c\ sunt debite de milioane de lei la Rosal [i pentru c\ acestea nu sunt achitate, nici calitatea serviciilor prestate nu mai este pe m\sur\.
Primarul Ion Lungu a spus c\, sub diverse motive, p=n\ la 20.000 de suceveni nu se reg\sesc `n eviden]e ca pl\titori [i invoc\ faptul c\ lucreaz\ `n str\in\tate sau c\ locuiesc temporar la ]ar\, fie c\ au venituri mici sau probleme deosebite. „Se pune problema prin prisma unor cazuri sau interese personale. Nu am nimic cu aceasta, dar eu sunt nevoie s\ pun problema [i s\ calculez la nivelul comunit\]ii. Se [tie c\ am ]inut acest tarif `n fr=u, iar dac\ nu sunte]i de acord s\ introducem taxa pe sa]iul de locuit, atunci vom fi nevoi]i s\ major\m contribu]ia individual\, respectiv cea pe num\rul de persoane”, a precizat Ion Lungu, ad\ug=nd c\ aceasta va fi de cel pu]in patru lei de persoan\ [i c\ „`ntre a face un caz gen Napoli la Suceava [i a introduce taxa de salubritate pe proprietate, prefer varianta a doua”. Unul din aspectele scoase `n eviden]\ de ediolul [ef a fost acela c\ doar transportarea de[eurilor sucevene pe rampa de la Boto[ani cost\ municipalitatea cel pu]in trei milioane de lei pe an [i c\ „`n condi]iile `n care cu to]ii am dorit s\ fim europeni, trebuie s\ ne conform\m [i cerin]elor care ni se impun”.
~n prezent taxa lunar\ de salubritate este de 2,5 lei pe membru de familie, agen]ii economici pl\tind lunar 5 lei pe angajat. Conform proiectului de hot\r=re care va fi dezb\tut `n Consiliul Local Suceava, la sf=r[itul acestei luni, la o locuin]\ de p=n\ la 25 de metri p\tra]i se va achita 6 lei pe lun\, adic\ 72 de lei pe an iar la un apartament de la 26 la 50 de metri p\tra]i taxa va fi de 9 lei pe lun\, adic\ 108 lei pe an, `n timp ce la un apartament de la 51 la 75 de metri p\tra]i se vor percepe 12 lei pe lun\ , adic\ 144 de lei pe an, iar la o locuin]\ cu suprafa]a mai mare de 75 de metri p\tra]i se vor achita 15 1ei pe lun\, ceea ce `nseamn\ 180 de lei pe an. ~n cazul proprietarilor caselor, taxa anual\ perceput\ va fi de 72 de lei pentru o locuin]\ de maxim 50 de metri p\tra]i, 108 lei pentru o locuin]\ de p=n\ `ntr-o sut\ de metri p\tra]i, 144 de lei pentru o cas\ de 150 de metri p\tra]i iar pentru casele ce dep\[e[sc aceast\ suprafa]\, taxa de salubrizare va fi de 180 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

18 percheziții la Hânțești și Vârfu Câmpului, într-un dosar de braconaj piscicol

Poliţiştii din Botoşani efectuează, miercuri dimineaţă, 18 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava, …

No comments

  1. NU SANT DE ACORD CU ACEASTA TAXA EU NU AM ANIMALE IN APARTAMENT NICI IARBA NICI POMI SA SE FACA GUNOI .CINE MA ARE ST O CASA NARE DECAT SA PLATEASCA CA CI ACOLO SE FACE GUNOI SI DUPA NR DE PERSOANE CA-CI DE ACOLO REZULTA GUNOIUL NU DIN APARTAMENT .APROPO DE CURATENIA ORASULUI CARE IN CARE CARTIERE SE FACE CURAT DE CE NU SE SPECIFICA -CA IN CUZA 1.NU SA PREA FACUT NICI TOLETATUL POMILOR NU S-AU PLANTAT FLORI,GARDUL VIU SA TUNS O SINGURA DATA SI ACELAPE JUMATE CA-CI NOROC DE ANUMITI LOCATARI CA -S MAI OPERATIVI ,.-ATUNCI DESPRE CE INFRUMUSETARE A ORASULUI ESTE VORBA ,SA PLATIM NISTE PERSOANE INCAPABILE CARE NU STIU ALT CEVA SA FACA DECAT SA BAGE MANA IN BUZUNARUL OMULUI ..ESTE O RUSINE SI O TAMPENIE DIN PARTEA CONDUCERII………

  2. Sa se plateasca asa cum sa platit pana acum ca si asa platim mult pt serviciile lor care se spune ca le fac ca este curat in oras poate in alte cartiere dar nu in cuza voda 1.toletatul copacilor nu sa facut ,gardurile vii s-au tuns partial masina de maturat mai mult praf face nu da randament ,nu-mai consuma carburanti degeaba.Cosurile de gunoi stau pline ,trec aia de la rossal cu pubelele alea pe roti parca facrodajul pe alei dar nu ridica gunoiul din cosuri trec pe langa ele cu nepasare ca sa treaca ziua .Eu nu sant de acord cu aceasta politica de a incasa taxa de salubritate pe suprafata locuibila ,ca-ci santem 2 persoane nu cred ca locuinta face gunoi si nu persoana .Sa se mareasca acolo unde este cazul la curte unde sant pomi ,animale ,pasari acolo se face gunoi nu la bloc .ESTE O MARLANIE DIN PARTEA PRIMARIEI AJUNGE CU ECSCROCHERIA PE FATA CA NE-AU MAI RAMAS ZILELE DE LA DUMNEZEU ,POATE NE LUATI SI PE ALEA..

  3. De ce sa nu fie taxa pentru numarul de persoane?.Daca stau 10 in 2 camere si afara arunca toate hartiile si ambalajele de la dulciuri si tigari si fac mizerie in cartier sa plateasca tot ala care munceste si stau 3 in 3 camere.Incurajati ca deobicei nemunca ,mizeria si …puturosenia.Sa tot astepte unii de la stat ajutoare de caldura ,bani de liceu la copii si altul sa munceasca si sa tina in spate pe cate unii.

  4. Sunt de acord sa se mareasca taxa, atat timp cat se va regasi si in frumusetea orasului (nu este cazul acum).
    Dar mi se pare o nesimtire sa se aplice pe suprafata, in loc sa fie per persoana. Ne intoarcem toti la garsoniere de 10m2?