Monday , September 26 2022

Vivat Construct vrea să extindă proiectul cartierului de case din zona Aleea Dumbrăvii

Pe o suprafață de circa 4,2 hectare teren se are în vedere construirea a circa 40 de imobile cu regim de înălțime P+1E, P+2E și, respectiv, P+2E+M și pe care vor fi amenajate 314 locuri de parcare. Cartierul respectiv este în imediata vecinătate a unui mai vechi cartier a cărui edificare a demarat în baza unui plan de urbanism adoptat de Consiliul Local Suceava în octombrie 2014, o parte din case urmând a fi situate în proximitatea unui lac, altele în apropiere de o pădure

Primăria Municipiului Suceava a anunțat, recent, publicul interesat despre intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent solicitat de VIVAT CONSTRUCT SRL, pentru construirea unui cartier de locuințe în zona Aleea Dumbrăvii, inclusiv funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente. Suprafața de teren proprietate privată pe care VIVAT CONSTRUCT vrea să ridice casele respective are o arie totală de 42039 mp și este compusă dintr-o parcelă cadastrală de 1380 mp, alte două în suprafață de 500 mp fiecare, o parcelă în suprafață de 2132 mp, una în suprafață de 1298 mp, o alta de 2492 mp și o parcelă cadastrală în suprafață de 33737 mp. Suprafețele de teren respective sunt situate în proximitatea unui ansamblu rezidențial aflat în construcție, pe Aleea Dumbrăvii.

Precizăm că, potrivit notei de fundamentare atașată la documentație, oportunitatea acestui proiect de hotărâre este motivată de necesitatea de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă privind: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțime maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise, organizarea circulației și acceselor, spații verzi amenajate, locuri de parcare. Aceleași aspecte se regăsesc și în referatul de aprobare atașat documentației în care se mai arată că reglementările conținute în documentația de urbanism aprobată vor sta la baza întocmirii documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației de construire. în raportul compartimentelor de specialitate se precizează că oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de creșterea solicitărilor pentru construirea de noi locuințe în municipiul Suceava. De asemenea, în august 2019 s-a afișat un anunț cu privire la intenția de elaborare a PUZ față de care nu s-au înregistrat sesizări.

în ceea ce privește implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor, derulată în intervalul 22 noiembrie – 16 decembrie 2019, publicul a putut să transmită eventuale observații la sediul Primăriei Suceava ca propuneri PUZ. Nici în urma desfășurării acestei perioade nu s-au primit adrese cu obiecțiuni cu privire la această documentație de urbanism. Practic, acum se face informarea publicului cu privire la PUZ în forma propusă spre adoptare de către Consiliul Local Suceava.

Potrivit sursei citate, Planul Urbanistic Zonal cuprinde ca zone funcționale și indicatori urbanistici o zonă locuinte cu regim mic și mediu de înălțime având regim P+1E, P+2E și, respectiv, P+2E+M și funcțiuni complementare locuirii care, la rândul ei, are mai multe subzone: o subzonă locuințe cu regim mic de înălțime P+1E/ P+2E și funcțiuni complementare; o subzonă locuințe cu regim mediu de înălțime P+2E+M și funcțiuni complementare; o subzonă funcțională instituții publice și servicii; circulații auto și parcări, circulații pietonale; locuri de joacă pentru copii; spații verzi amenajate și platforme gospodărești.

Indicatori urbanistici sunt procent de ocupare a terenului (POT) de maxim 40% și coeficient de utilizare a terenului (CUT) de maxim 0,9.

Pentru subzona de locuințe cu regim mic de înălțime (maxim P+2E) și funcțiuni complementare, înălțimea maximă la streașină este de 9 metri de la cota +0,00 și, calculat tot de la aceeași cotă, de 13 m la coamă.

Pentru subzona locuințe cu regim mediu de înălțime (maxim P+2E+M) și funcțiuni complementare înălțimea maximă la streașină este de 12 m de la cota +0,00 și, calculat tot de la aceeași cotă, de 16 m la coamă.

Pentru subzona funcțională instituții publice și servicii (P+1E+M) înălțimea maximă la atic este de 10 m, calculată de la cota +0,00, iar înălțimea maximă la coamă, calculată tot de la aceeași cotă, este de 15 m.

Accesul auto și pietonal se realizează din Aleea Dumbrăvii iar utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea clădirilor propuse la rețelele existente în zonă. Perioada de valabilitate a PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent ce vor fi supuse aprobării CL Suceava va fi de 5 ani de la data aprobării. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Încă un pas pentru operaționalizarea transportului metropolitan din jurul Sucevei

18 autobuze electrice și 32 de microbuze electrice vor fi achiziționate pentru municipiul Suceava, orașul …