Friday , December 9 2022

Vineri va avea loc deschiderea Targului de Pasti

Programul „Pa[tele `n Bucovina – 2012” cuprinde o multitudine de manifest\ri `n tot jude]ul n un festival de tradi]ii, concerte de toac\ [i muzic\ coral\ religioas\, expozi]ii de ou\ încondeiate, fotografie, pictur\ [i grafic\, proiecte turistice [i alte ac]iuni sunt programate `n aceast\ perioad\ `n cadrul Programului aflat la cea de-a IV-a edi]ie

Programul “Pa[tele în Bucovina” include, în acest an, un festival de tradi]ii [i obiceiuri, concerte de muzic\ religioas\, expozi]ii de ou\ încondeiate, dar [i un concert de toac\ [i clopote.
În cadrul acestui program, o expozi]ie de pictur\ [i grafic\ intitulat\ “Arti[ti evrei din România” a fost vernisat\, miercuri, la Muzeul de Istorie din Suceava, în prezen]a criticului de art\ ie[ean Valentin Ciuc\. Expozi]ia cuprinde 33 de tablouri semnate de Victor Brauner, Nicolae Vermont, Iosif Iser, Vasile Kazar, Tia Peltz, Max W.Arnold, Aurel M\rculescu, Margareta Sterian, Eva Cerbu, Alma Redlinger, Iosif Rosenblut [i Irina Katz, care apar]in muzeelor din Boto[ani, Buz\u [i Muzeului Bucovinei Suceava.
Tot miercuri, în spa]iul expozi]ional al Consiliului Jude]ean Suceava a fost inaugurat\ o expozi]ie de fotografie cu modele de ]es\turi bucovinene, iar joi, la R\d\u]i, se va desf\[ura un concert de muzic\ coral\ religioas\.
Vineri, la Câmpulung Moldovenesc va avea loc un festival-concurs de tradi]ii [i obiceiuri populare, iar la Gura Humorului se desf\[oar\ concursul interjude]ean “Spiritualitate [i tradi]ie prin ochi de copil”, cu picturi, desene, cus\turi tradi]ionale [i împletituri din sfoar\.
Totodat\, peste 40 de me[teri populari din toate zonele etnografice ale ]\rii, reprezentând me[te[ugurile tradi]ionale practicate, respectiv prelucrarea lemnului, ol\rit, ]esut, încondeierea ou\lor, pictura pe lemn, împletituri vor participa la Târgul de Pa[ti de la Suceava, care va avea loc în perioada 6 – 17 aprilie, în Parcul Central, manifestarea încadrându-se în programul ac]iunilor organizate de Sec]ia de Etnografie a Muzeului Bucovinei din Suceava.
În cadrul manifest\rilor organizate de Muzeul Bucovinei este inclus [i un concert pascal sus]inut de rapsodul Grigore Le[e, care va avea loc la Biserica Romano-Catolic\ din Suceava, în seara de 8 aprilie. Tot de Florii, la Câmpulung Moldovenesc [i Moldovi]a se organizeaz\ expozi]ii de ou\ încondeiate cu demonstra]ii practice de încondeiat, iar în parcul din centrul municipiului Suceava ansamblul de copii [i tineri “Balada Bucovinei” sus]ine un recital coral, în timp ce la Sucevi]a se va desf\[ura un festival de toac\.
În S\pt\mâna Patimilor se deruleaz\ programul “Drumul Ou\lor Încondeiate”, pe patru rute care cuprind zonele etnografice ale jude]ului, iar în fiecare localitate vor putea fi vizitate ateliere de încondeiat ou\ [i expozi]ii cu vânzare.
În aceea[i perioad\ se desf\[oar\ proiectul “Acas\ în Bucovina”, pentru încurajarea turismului de familie practicat în gospod\riile ]\r\ne[ti din jude]ul Sucava, unde vizitatorii pot lua parte la activit\]ile specifice din gospod\rii, de la cur\]enia de Pa[te la g\tit [i încondeiat ou\.
În seara de 14 aprile, la ora 21.00, Lumina Sfânt\ de la Ierusalim va fi adus\, ca de obicei, la biserica “Sfânta Înviere” din municipiul Suceava, urmând s\ fie împ\r]it\ apoi credincio[ilor la slujbele care vor fi organizate în toate bisericile ortodoxe din jude], inclusiv în biserica din Salina Cacica.
În prima zi de Pa[ti, pe lâng\ participarea la obiceiul sfin]irii de pasc\ [i apoi la slujbele de miruit, în municipiul Suceava va fi organizat un concert de toac\, clopote [i muzic\ religioas\, dar [i teatru de p\pu[i pentru copii, la Sucevi]a va fi un concert de cântece pascale, iar la M\n\stirea Humorului un concurs de ciocnit ou\ ro[ii. În a doua zi de Pa[ti, în comuna Bilca se va desf\[ura un festival folcloric urmat de hora satului, iar în toate localit\]ile vor avea loc baluri ale gospodarilor. Pe tot parcursul acestor zile, în jude] se deruleaz\ [i proiectul “Planteaz\ copacul t\u în Bucovina”, unde turi[tii pot planta copaci în perimetre special amenajate în zonele Putna, Sucevi]a, Moldovi]a, Vatra Moldovi]ei, Vorone] [i M\n\stirea Humorului.

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …